Πότε «αποδεσμεύονται» περιουσιακά στοιχεία κατηγορουμένων

Με τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες απαιτείται πλέον επικύρωση μετά από την παρέλευση 18μηνου επικύρωση της απόφασης της Αρχής για το μαύρο χρήμα από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Πότε «αποδεσμεύονται» περιουσιακά στοιχεία κατηγορουμένων

Αλλαγές ως προς στις δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων που διατάσσονται από τον πρόεδρο της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες δραστηριότητες έρχονται με τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης επί του του νομοσχεδίου για τους Ποινικούς Κώδικες που ψηφίστηκε χθες στην Βουλή.

Η τροπολογία προβλέπει ότι η διάταξη του προέδρου της Αρχής για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ισχύει για 18 μήνες, και εφόσον παρέλθει αυτό το διάστημα τίθεται στην κρίση του ανακριτή ή του δικαστικού συμβουλίου -κατά περίπτωση- η επικύρωσή της ή μη. Δηλαδή, οι εν λόγω δικαστικές αρχές θα αποφαίνονται εφεξής εάν η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων θα εξακολουθήσει να ισχύει και μετά την παρέλευση του 18μηνου, επ' αόριστον ή αν θα καταργηθεί.

Στην ίδια τροπολογία, ωστόσο, προβλέπεται ότι, αν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές δεν αποφανθούν εντός τριμήνου τότε η διάταξη του προέδρου της Αρχής για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων καταργείται αυτοδικαίως.

Νομική βάση για την εν λόγω τροπολογία αποτέλεσε το μέτρο της προσωποκράτησης, σύμφωνα με το οποίο ο κρατούμενους στερείται την ελευθερία του για ανώτατο χρονικό διάστημα 18 μηνών και στην συνέχεια θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερος. Σύμφωνα με το σκεπτικό του νομοθέτη, και στην περίπτωση της απαγόρευσης πρόσβασης στα περιουσιακά στοιχεία, ο υπαίτιος στερείται επίσης ένα σημαντικό έννομο αγαθό και ως εκ τούτου η στέρηση αυτή με διάταξη του προέδρου της Αρχής δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 18 μήνες, εκτός εάν οι δικαστικές αρχές την επικυρώσουν.

Συγκεκριμένα, η επίμαχη ρύθμιση αναφέρει ότι «τα χρονικά όρια των μέτρων δέσμευσης που περιγράφονται στο εδάφιο α' παραγραφος 2 του άρθρου 34 του ΚΠΔ (ανώτατο όριο προσωποκράτησης 18 μήνες) ισχύουν και για την περίπτωση που η απαγόρευση της κίνησης λογαριασμών, τίτλων και χρηματοπιστωτικών προιόντων, του ανοίγματος θυρίδων και της μεταβίβασης ή εκποίησης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, διατάσσεται από τον Πρόεδρο της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες δραστηριότητες».

Η τροπολογία συμπληρώνει: «Εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι διατάξεις του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4557/2018 πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και για τις οποίες έχουν παρέλθει τα χρονικά όρια του εδαφίου α' της παραγράφου 2 του άρθρου 34 ΚΠΔ, διαβιβάζονται με τα σχετικά με τη δέσμευση στοιχεία και αντίγραφο του φακέλου της υπόθεσης στον ανακριτή, αν η υπόθεση εκκρεμεί στο στάδιο της ανάκρισης, ή στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, σε κάθε άλλη περίπτωση.

Ο αρμόδιος ανακριτής ή το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο του προηγούμενου εδαφίου αποφαίνονται για την επικύρωση ή μη της διάταξης του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των παραγράφων 1-3 του άρθρου 42 του ν. 4557/2018.

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου η διάταξη του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες παύει αυτοδικαίως να ισχύει».

Εύα Καραμανώλη [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v