Αναστέλλονται οι ημερομηνίες για 12 δράσεις του ΕΣΠΑ

Λόγω του κορωνοϊού, με απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δεν ισχύουν πλέον οι δεσμευτικές προθεσμίες για την υποβολή δικαιολογητικών, αιτήσεων, ενστάσεων κ.ο.κ. Ποια προγράμματα αφορά.

Αναστέλλονται οι ημερομηνίες για 12 δράσεις του ΕΣΠΑ

Την αναστολή όλων των δεσμευτικών προθεσμιών που αφορούν στην αξιολόγηση, υλοποίηση και ολοκλήρωση πράξεων δικαιούχων για 12 δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), αποφάσισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης.

Η αναστολή των προθεσμιών κρίθηκε αναγκαία λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και επιτακτικής ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και στο πλαίσιο λήψης κατεπειγόντων/αναγκαίων μέτρων για την οικονομία της χώρας.

Για τις συγκεκριμένες δράσεις, ενδεικτικά αναστέλλεται η παροχή διευκρινίσεων και υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και δικαιολογητικών για αξιολόγηση ένταξης, η αξιολόγηση ένστασης, καθώς και για ένταξη προτάσεων, η υποβολή ένστασης επί σχετικής διοικητικής απόφασης, η υποβολή αιτήματος πιστοποίησης και επαλήθευσης, ολοκλήρωση πράξεων κ.ο.κ.

Οι δράσεις που τροποποιούνται είναι οι ακόλουθες: 

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- B' Κύκλος

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό

Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση

Ψηφιακό Βήμα

Ψηφιακό Αλμα

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v