Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το χρονοδιάγραμμα πληρωμής του επιδόματος ως 534 ευρώ

Με εκ περιτροπής εργασία θα μπορούν να επιστρέφουν οι εργαζόμενοι, μετά τη 45ήμερη αναστολή συμβάσεων. Τα γκρίζα σημεία και ο γρίφος των ασφαλιστικών εισφορών. Τι ισχύει για οριστική αναστολή και προσωρινή ανάκληση.

Το χρονοδιάγραμμα πληρωμής του επιδόματος ως 534 ευρώ

Στα 18 ευρώ ορίζεται το ημερομίσθιο των εργαζομένων που θα παραμείνουν σε αναστολή, με το μέγιστο ποσό που μπορεί να λάβει κάποιος μισθωτός που θα παραμείνει εκτός εργασίας ολόκληρο τον Μάιο να ορίζεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη χθες, στα 534 ευρώ. Βέβαια, άγνωστο παραμένει το πώς θα υπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές για το διάστημα που το δημόσιο θα καλύψει με την ειδική αποζημίωση το πάγωμα των συμβάσεων, καθώς η ΚΥΑ δεν προβλέπει εάν ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών θα γίνει αναλογικά, με βάση τα 534 ευρώ ή με βάση τις μεικτές αποδοχές του μισθωτού, όπως προβλέφθηκε για το πρώτο πακέτο αποζημιώσεων.

Παράλληλα, γκρίζο σημείο θεωρείται το εάν προστατεύονται οι θέσεις εργασίας όσων επιχειρήσεων έχουν κλείσει, όταν επαναλειτουργήσουν, καθώς η ΚΥΑ ορίζει μόνο τις υποχρεώσεις για διατήρηση του ίδιου αριθμού εργαζομένων, μόνο εφόσον οι επιχειρήσεις κάνουν χρήση της δυνατότητας για παράταση της αναστολής συμβάσεων.

Επίσης, από το κείμενο της απόφασης προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι που επιστρέφουν σε ενεργή απασχόληση λόγω οριστικής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους μπορούν να μπαίνουν στο σχήμα της νέας εκ περιτροπής εργασίας, με μισές ημέρες απασχόληση και μισό μισθό.

Πληρωμές και αιτήσεις 

Αναλυτικά, το δεύτερο «πακέτο» αποζημιώσεων ειδικού σκοπού που αφορά επιχειρήσεις που είχαν κλείσει με εντολή δημόσιας αρχής και σταδιακά ανοίγουν αλλά και αυτές που εξακολουθούν να πλήττονται βάσει των ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών. Οι πληρωμές θα γίνουν τον Ιούνιο, ενώ, πλέον, δηλώσεις οφείλουν να κάνουν μόνο οι εργοδότες-επιχειρήσεις. Βέβαια, οι εργαζόμενοι μπορούν αν θέλουν να τροποποιούν το ΙΒΑΝ ή τα στοιχεία μίσθωσης κύριας κατοικίας τους. Οι εργοδότες βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωσή τους στην Εργάνη στοιχεία που αντλούνται αυτόματα.

Οι σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις των εργοδοτών που παραμένουν κλειστοί τον Μάιο θα υποβάλλονται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και τις 31 Μαΐου 2020. Οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τροποποιήσεις από Τρίτη 19 Μαΐου 2020 έως και 1 Ιουνίου 2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα Μάιο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 5 και 10 Ιουνίου  2020.

Αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις οφείλουν να υποβάλλουν και οι εργοδότες που επαναλειτουργούν ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ, εφόσον θέσουν σε αναστολή έως και το 60% των εργαζομένων τους. Σε αυτή την περίπτωση, οι δηλώσεις θα υποβληθούν  συγκεντρωτικά από 1 Ιουνίου έως και  7 Ιουνίου 2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 10 και 12 Ιουνίου 2020.

Προσοχή. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που επαναλειτουργούν, θα λάβουν αναλογική ειδική αποζημίωση, με βάση τις μέρες που θα παραμείνει σε αναστολή η σύμβασή τους. Το ανώτατο ποσό ορίζεται στα 534 ευρώ για 30 ημέρες αναστολής, ενώ την ημέρα το ποσό ορίστηκε στρογγυλοποιημένο, στα 18 ευρώ.

Αναλυτικά, η ΚΥΑ ορίζει ότι εργοδότες που επαναλειτουργούν αλλά και αυτοί που ανήκουν στους πληττόμενους  μπορούν να παρατείνουν το 60% των αναστολών. Προβλέπονται βέβαια και εξαιρέσεις, που μπορούν να διατηρήσουν σε αναστολή περισσότερους εργαζόμενους. Πρόκειται για επιχειρήσεις σε τομείς όπως επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών, υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών, θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών κι εμπορευμάτων, αεροπορικές μεταφορές επιβατών κι εμπορευμάτων, υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων, ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων, ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, εκπαίδευση, αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, τέχνες του θεάματος, δραστηριότητες μουσείων κ.α.  

Η ΚΥΑ ορίζει επίσης ότι σε περίπτωση επιχείρησης-εργοδότη με έναν εργαζόμενο του οποίου η σύμβαση τελεί σε αναστολή, αυτή μπορεί να παραταθεί.

Οι εργοδότες, είτε προέρχονται από επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν σταδιακά, μετά από απόφαση της κυβέρνησης είτε από επιχειρήσεις που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας στη χώρα, μπορούν να ανακαλούν την αναστολή για τουλάχιστον το 40% των εργαζομένων τους. Βέβαια, για τους εργοδότες που  πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, η δυνατότητα να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή έχει ως προϋπόθεση ότι η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ’ ελάχιστο για 15 ημέρες.

Όπως μάλιστα ορίζει η ΚΥΑ, οι εργαζόμενοι που επιστρέφουν σε ενεργή απασχόληση λόγω οριστικής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους μπορούν να μπαίνουν στο σχήμα της νέας εκ περιτροπής. Αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης μπορεί να τους ενημερώσει πως θα δουλεύουν κατ’ ελάχιστον 2 εβδομάδες τον μήνα, διακεκομμένα ή συνεχόμενα, με μισό μισθό. Στο σχήμα αυτό υποχρεωτικά εντάσσεται ανά εβδομάδα τουλάχιστον το 50% του προσωπικού. Για τον υπολογισμό του απαιτούμενου 50% του προσωπικού της επιχείρησης λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων των οποίων ανακλήθηκε η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους.

Ο χρόνος παράτασης της αναστολής συμβάσεων εργασίας εξαρτάται από τον χρόνο που λήγει η εκάστοτε αναστολή σύμβασης εργασίας. Ο ανώτερος χρόνος για τις επιχειρήσεις που πλήττονται είναι 27 ημέρες και για όσες επαναλειτουργούν 28. Αυτό στην πράξη σημαίνει πως για τις πληττόμενες επιχειρήσεις η ανώτατη αποζημίωση για τους εργαζόμενους που θα μπουν στην παράταση είναι 486 ευρώ, ενώ για τις επαναλειτουργούσες 504 ευρώ.

Η ΚΥΑ δίνει στους εργοδότες τη δυνατότητα  να εφαρμόζουν το μέτρο της παράτασης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας για τον μήνα Μάιο σταδιακά, για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων και μέχρι του ποσοστού 60% αυτών ανά υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη.

Επίσης, προβλέπει ότι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που δεν έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή μέχρι και την 10.5.2020 (η καταληκτική ημερομηνία υποβολών αναστολής συμβάσεων από τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στη διαδικασία αναδρομικής τροποποίησης κύριου ενεργού ΚΑΔ), δεν μπορούν πλέον να τεθούν σε αναστολή. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται ο ΚΑΔ 86.10, που αναφέρεται σε επιχειρήσεις με αντικείμενο τις νοσοκομειακές δραστηριότητες. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που εμπίπτουν σε αυτόν τον ΚΑΔ μπορούν να υποβάλουν τις αναστολές των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους σε χρόνο μεταγενέστερο.

Προσωρινή ανάκληση

Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο 2020 δεν επιτρέπεται να προβούν σε οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους των εργαζομένων τους, είτε  επαναλειτουργούν είτε πλήττονται σημαντικά, στις εξής περιπτώσεις:

  • Σε περίπτωση επίταξης επιχειρήσεων-εργοδοτών με εντολή δημόσιας αρχής για κάλυψη έκτακτων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
  • Σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά και έχουν αναστείλει τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, για κάλυψη πρόσκαιρων, έκτακτων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών.
  • Σε επιχειρήσεις-εργοδότες που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής και έχουν τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, για εργασίες που δεν απαγορεύονται.
  • Σε αυτές τις περιπτώσεις, προσωρινής ανάκλησης των αναστολών συμβάσεων εργασίας, η απασχόληση των εργαζομένων είναι χρόνος εργασίας που αμείβεται εξ ολοκλήρου από τις επιχειρήσεις-εργοδότες και παρατείνει ισόχρονα την αναστολή των συμβάσεων εργασίας.

Προστασία των εργαζομένων

Η ΚΥΑ προβλέπει ότι σε επιχειρήσεις που μένουν κλειστές τον Μάιο με εντολή δημόσιας αρχής και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η αναστολή της λειτουργίας τους, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

Επιχειρήσεις που ανοίγουν σταδιακά ή ανήκουν στις πληττόμενες και κάνουν χρήση της παράτασης αναστολών, και πάντως μέχρι την 31.5.2020, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

Παράλληλα, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα 45 ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας (συμβάσεις πλήρους ή μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης). Στην έννοια του ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των 45 ημερών.

Συμβάσεις εργασίας εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που είχαν τεθεί σε αναστολή, δύναται να παραταθεί η αναστολή τους. Μετά το πέρας του διαστήματος παράτασης της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

Στην περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων ανακαλούνται οριστικά, δεν υπάρχει δυνατότητα για νέα αναστολή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v