Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αναπτυξιακός Νόμος: Νέες ευκαιρίες φέρνει η αύξηση του προϋπολογισμού

Κατά 290 εκατ. ευρώ αυξάνεται ο προϋπολογισμός του Αναπτυξιακού Νόμου ενώ ανακατανέμονται οι πόροι. Στο €1,440 δισ. ευρώ η δέσμευση κονδυλίων. Προκηρύσσεται εκ νέου το καθεστώς «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους».

Αναπτυξιακός Νόμος: Νέες ευκαιρίες φέρνει η αύξηση του προϋπολογισμού

Νέο κύκλο προκηρύξεων στα καθεστώτα - προγράμματα του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 «φέρνει» η αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού κατά 290 εκατ. ευρώ, αλλά και η ανακατανομή των ποσών μεταξύ των καθεστώτων που εγκρίθηκαν με απόφαση των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων Θεόδωρου Σκυλακάκη και Νίκου Παπαθανάση.

Ειδικότερα, εντός των επόμενων ημερών, αναμένεται από τον κ. Παπαθανάση η υπογραφή των αποφάσεων για την προκήρυξη των καθεστώτων «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους».

Με την αύξηση του προϋπολογισμού κατά 290 εκατ. ευρώ, το συνολικό ποσό που δεσμεύεται για το 2020 για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων με τη μορφή της επιχορήγησης της φορολογικής απαλλαγής της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρχεται πλέον στο 1,440 δισ. ευρώ, έναντι 1,150 δισ. του αρχικού προγραμματισμού.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την αύξηση του προϋπολογισμού κατατέθηκε σχετικό αίτημα στην Κομισιόν από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Τα ποσά ανά μορφή ενίσχυσης

Με την αύξηση του προϋπολογισμού στο 1,440 δισ. ευρώ, το συνολικό ποσό που θα δοθεί για ενισχύσεις φορολογικών απαλλαγών διαμορφώνεται στα 630 εκατ. ευρώ (από 590 εκατ. ευρώ της αρχικής πρόβλεψης) και στα 810 εκατ. ευρώ (από 560 εκατ. ευρώ) για ενισχύσεις με τη μορφή της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Πάντως για το τρέχον έτος (2020) εκτιμάται ότι δεν θα προκύψει δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημόσιων Επενδύσεων, καθώς και απώλεια φορολογικών εσόδων, λόγω του ότι τα επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν, δεν θα έχουν ολοκληρωθεί ή υλοποιηθεί στο 50% έως το τέλος του έτους, ώστε να «πληρωθούν».

Για το επόμενο έτος (2021), θα προκύψει δαπάνη 60 εκατ. ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και δεν θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων. Για τα επόμενα τρία έτη (2022, 2023, 2024) θα προκύψει δαπάνη 500 εκατ. ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Για τα έτη αυτά θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους 140 εκατ. ευρώ.

Οι «κερδισμένοι»

Ο μεγάλος κερδισμένος από την αύξηση του προϋπολογισμού και της ανακατανομής είναι το καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», για το οποίο ο συνολικός προϋπολογισμός υπερδιπλασιάζεται, φθάνοντας τα 620 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 600 για επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις και 20 εκατ. για φορολογικές απαλλαγές.

Ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε 280 εκατ. ευρώ για επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις και 20 εκατ. για φορολογικές απαλλαγές.

Επίσης,  στους «κερδισμένους» είναι και το καθεστώς «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους», το οποίο, αν και δεν είχε προβλεφθεί, θα προκηρυχθεί με προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πρώτη προκήρυξη του εν λόγω καθεστώτος έγινε το Φθινόπωρο του 2016, με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, ωστόσο δεν «υποδέχτηκε» καμία αίτηση. Για το συγκεκριμένο καθεστώς, οι προβλεπόμενες ενισχύσεις είναι η ταχεία αδειοδότηση, η μη μεταβολή του φορολογικού συντελεστή για 12 έτη και οι φορολογικές απαλλαγές.

Όσον αφορά το καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», δεν προκύπτει κάποια μεταβολή στον προϋπολογισμό του, καθώς παραμένει στα 150 εκατ. ευρώ, τα οποία θα δοθούν με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.

Αντίθετα, παρά την αύξηση του προϋπολογισμού, η ανακατανομή των πόρων αφαιρεί από το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» ένα σημαντικό ποσό τόσο για τις ενισχύσεις με τις μορφές της επιχορήγησης των επιδοτήσεων όσο και των φοροαπαλλαγών. Συγκεκριμένα, ο τελικός προϋπολογισμός για τη «Γενική Επιχειρηματικότητα» διαμορφώνεται στα 310 εκατ. ευρώ (από 420 εκατ. ευρώ) για χορήγηση ενισχύσεων με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής και στα 210 εκατ. ευρώ (έναντι 280 εκατ. ευρώ) για τις ενισχύσεις με τη μορφή της επιχορήγησης και των επιδοτήσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v