Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γιατί πήγε το Κτηματολόγιο στο υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Οι κινήσεις για τη χαρτογράφηση της χώρας και το βάρος που μεταφέρεται στη λειτουργία των συστημάτων, ώστε να εξυπηρετούνται ιδιώτες και επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι σχεδιασμοί για τα «Βασικά Μητρώα» δεδομένων.

Γιατί πήγε το Κτηματολόγιο στο υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ακόμα και τη μεταφορά του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είχε εξετάσει η κυβέρνηση, αλλά τελικά αποφασίστηκε να παραμείνει στο υπουργείο Εργασίας και μεταφέρθηκε μόνο η Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Το κυβερνητικό σχέδιο προέβλεπε τη «μετακόμιση» στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης οργανισμών που λειτουργούν ή ετοιμάζονται να αναπτύξουν μεγάλα τεχνολογικά συστήματα για την παροχή υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του τομέα που καλύπτουν. Στην περίπτωση του ΕΦΚΑ, αν και αρχικά είχε εξεταστεί η μεταφορά, στο τέλος αποφασίστηκε να μην αλλάξει το σημερινό καθεστώς καθώς δεν λειτουργεί απλά ένα τεχνολογικό σύστημα, αλλά εκδίδει αποφάσεις κ.λπ. με σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά και την οικονομία.

Η Ελληνικό Κτηματολόγιο μεταφέρεται γιατί βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο η χαρτογράφηση της χώρας και το βάρος της κρατικής εταιρείας πέφτει στη λειτουργία των συστημάτων, ώστε να εξυπηρετούνται ιδιώτες και επιχειρήσεις. Τα επόμενα χρόνια καλείται να αναπτύξει τα συστήματα που με βάση τα γεωχωρικά και άλλα δεδομένα που συγκεντρώνονται εδώ και χρόνια, με τη σχεδιαζόμενη ψηφιοποίηση των περίπου 630.000.000 σελίδων που τηρούνταν στο Σύστημα Μεταγραφών και Υποθηκών των 390 Υποθηκοφυλακείων, θα παρέχει υπηρεσίες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι λεπτομέρειες της «μετακόμισης» του Κτηματολογίου στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κάτι που θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες. Στην ουσία, θέματα που συνδέονται με τη λειτουργία των τεχνολογικών συστημάτων και την ανάπτυξη των υπηρεσιών θα μεταφερθούν, ενώ ζητήματα πολιτικής σε σχέση με τη χωροταξία κ.α. είναι φυσικό πως θα μείνουν στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το Κτηματολόγιο αποτελεί ένα από τα Βασικά Μητρώα, που σύμφωνα με τη «Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού» είναι «ο ακρογωνιαίος λίθος των ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς αποτελούν αξιόπιστες πηγές βασικών πληροφοριών για στοιχεία όπως πρόσωπα, εταιρείες, οχήματα, άδειες, κτίρια, τοποθεσίες και οδοί, οι οποίες μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ψηφιακά». Τα Βασικά Μητρώα περιλαμβάνουν το Φορολογικό Μητρώο, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), το Μητρώο Πολιτών, τις αστυνομικές ταυτότητες ή το Μητρώο Αδειών Διαμονής και τα Ειδικά Δελτία Ταυτότητας Ομογενούς για πολίτες τρίτων χωρών, το Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης, το Εθνικό Κτηματολόγιο, το Μητρώο οδών και αριθμών, το Μητρώο Φορέων και Υπηρεσιών της Γενικής Κυβέρνησης, το Μητρώο Αδειών Οδήγησης και το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων.

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός για την ψηφιοποίηση του τεράστιου έγχαρτου υλικού που βρίσκεται στα Υποθηκοφυλακεία. Σύμφωνα με τη «Βίβλο», αντικείμενο του έργου αποτελεί η ψηφιοποίηση των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών καθενός από τα συμμετέχοντα στο έργο Υποθηκοφυλακεία και η εισαγωγή τους στο Σύστημα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ).

Η ψηφιοποίηση περιλαμβάνει τόσο τη σάρωση των στοιχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών όσο και την καταχώρηση βασικών στοιχείων τους σε εξειδικευμένο σύστημα διαχείρισης εγγράφων & ψηφιακών αρχείων, ώστε «να δημιουργηθεί ένα επίσημο ψηφιακό αντίγραφο του συστήματος, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται εφεξής για να διενεργείται έρευνα στα στοιχεία του υποθηκοφυλακείου. Ενδεικτικά, τα βιβλία που απαρτίζουν το σύστημα και πρόκειται να ψηφιοποιηθούν, είναι τα ακόλουθα: Αλφαβητικά ευρετήρια, Βιβλία Εκθέσεων, Βιβλία μερίδων, Αρχεία τίτλων μεταγραφών, Βιβλία υποθηκών, Αρχεία υποθηκών, Βιβλία κατασχέσεων, Αρχεία κατασχέσεων, Βιβλία Διεκδικήσεων, καθώς και Αρχεία διεκδικήσεων».

Στο έργο «συμμετέχουν 390 Υποθηκοφυλακεία, που αντιστοιχούν σε όλες τις Περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας. Επιπρόσθετα το έργο περιλαμβάνει την Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης εγγράφων & Ψηφιακών Αρχείων (DMS/DAS), εντός του οποίου θα τηρείται το αρχείο στο διηνεκές. Το σύστημα αυτό θα παρέχει με web services τη δυνατότητα αξιοποίησης των στοιχείων του συστήματος από άλλα πληροφοριακά συστήματα του φορέα όπως είναι για παράδειγμα το Σύστημα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ)».

Συμπληρωματικά με το Κτηματολόγιο θα λειτουργεί ο περίφημος «Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης», ο διαγωνισμός για τον οποίο έχει ήδη προκηρυχθεί (δύο φορές…) από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). Με το συγκεκριμένο έργο επιδιώκεται, σύμφωνα με τη «Βίβλο», η δημιουργία «ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα συγκεντρώνει, συστηματοποιεί και ενσωματώνει ψηφιακή γεωχωρική πληροφορία που τηρείται από διαφορετικούς φορείς της δημόσιας διοίκησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αφορά το καθεστώς ιδιοκτησίας, δόμησης, εκμετάλλευσης ή και προστασίας της ακίνητης περιουσίας, με σκοπό αυτή να καταστεί διαλειτουργικά διαθέσιμη μέσω ενιαίας διαδικτυακής πλατφόρμας. Στόχος του είναι η βελτίωση και διεύρυνση της εξυπηρέτησης του πολίτη, των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και επενδυτών, μέσω της δημιουργίας ολοκληρωμένων υπηρεσιών μίας στάσης».

Ο σχεδιασμός του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προβλέπει την ανάπτυξη σειράς άλλων συστημάτων, όπως το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο, που θα διασυνδέονται με την Ελληνικό Κτηματολόγιο ή θα βασίζονται σε δεδομένα της. Προβλέπεται, για παράδειγμα, η ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Απαλλοτριώσεων Δημόσιου Τομέα που «θα περιλαμβάνει: α) την καταγραφή, διαχείριση και διάχυση όλης της περιγραφικής και γεωχωρικής πληροφορίας (συμβατής με τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη και το Εθνικό Κτηματολόγιο) για όλες τις απαλλοτριώσεις του Δημόσιου, β) την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες και τις σχετικές δημόσιες υπηρεσίες, για τη διασύνδεση με το υφιστάμενο Πληροφοριακό Σύστημα Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και με άλλα σχετικά πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου. Η πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί, θα διατίθεται προς χρήση για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς του Δημόσιου Τομέα, αποτελώντας ένα οριζόντιο σύστημα, με στόχο να καταστεί ένα Εθνικό Παρατηρητήριο για τις απαλλοτριώσεις».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v