Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέα ρεκόρ για τον ελληνόκτητο στόλο

Πάνω από 4.000 πλοία διάφορων κατηγοριών ανήκουν σε Ελληνες εφοπλιστές και καταγράφεται ρεκόρ σε μεταφορική ικανότητα. Καταγράφεται όμως και μείωση στον υπό ελληνική σημαία στόλο. Ποια μέτρα εξετάζονται από την κυβέρνηση.

Νέα ρεκόρ για τον ελληνόκτητο στόλο

Από ρεκόρ σε ρεκόρ «πλέει» ο ελληνόκτητος στόλος. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου (Comittee), ο υπό  ελληνική πλοιοκτησία στόλος στις 10-03-2021 ανήλθε σε 4.038 πλοία διάφορων κατηγοριών, συνολικής μεταφορικής ικανότητας 350.465.999 dwt και 205.647.569 gt. Πρώτη φορά όμως στην ιστορία του ο ελληνόκτητος στόλος φτάνει τα 350.465.999 dwt καθώς το προηγούμενο ρεκόρ ήταν πέρυσι τα 340.823.637  dwt. Επίσης και σε όρους gt έσπασε το φράγμα των 200 εκατ. gt φτάνοντας στα 205.647.569 gt έναντι 199.693.859 gt. πέρυσι. Σε αριθμό πλοίων, το ρεκόρ είναι οι 4.148 πλοία που πέτυχε τον Μάρτιο του 2018.

Σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο πάντως ο στόλος αυξήθηκε κατά 70 πλοία και επίσης κατά 9.642.362 dwt και 5.953.710 gt.  Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν και 134 πλοία υπό ναυπήγηση, συνολικής μεταφορικής ικανότητας 17.814.560 dwt και 11.480.103 gt. Εξ αυτών των πλοίων τα 70 είναι δεξαμενόπλοια, τα 6 πλοία μεταφοράς χημικών, 28 πλοία μεταφοράς αερίων, τα 22 πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, έξι πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δύο πλοία άλλων φορτίων.

Παρά την αύξηση του ελληνόκτητου στόλου ο υπό ελληνική σημαία στόλος κατέγραψε νέα μείωση στα 584 πλοία, 36.623.355 gt και 62.317.858 dwt, έναντι  636 πλοίων υπό ελληνική σημαία πέρυσι, 38.799.270 gt και 65.640.708 dwt.

Επισημαίνεται ότι ο υπό ελληνική πλοιοκτησία στόλος είναι νηολογημένος σε 29 διαφορετικές σημαίες (νηολόγια) και σύμφωνα με τα δεδομένα, την πρώτη προτίμηση μεταξύ των Ελλήνων εφοπλιστών συγκεντρώνει η σημαία της Λιβερίας  με 931 πλοία, μεταφορικής ικανότητας 87.219.660 dwt (μερίδιο 24,9%) και ακολουθεί η σημαία των Marshall Island με 877 πλοία, 71.290.147 dwt (μερίδιο 20,3%).

Ο υπό ελληνική σημαία στόλος με 584 πλοία 62.317.858 dwt βρίσκεται στην τρίτη θέση με όρους dwt και αντιπροσωπεύει το 17% του συνόλου των dwt του υπό ελληνική πλοιοκτησία στόλου.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η σημαία του Παναμά με 419 πλοία 26.239.919 dwt και στην πέμπτη θέση βρίσκεται η σημαία των νήσων Bahamas με 204 πλοία 18.676.094 dwt.

Ο ελληνόκτητος στόλος αποτελεί το 7,1% του παγκοσμίου, με βάση υπολογισμού τον αριθμό των πλοίων, το 13,3% σε όρους gt και το 15,8% σε όρους dwt. 

Προβληματίζει η μείωση του νηολογίου

Η συνεχής μείωση του ελληνικού νηολογίου προβληματίζει το Υπουργείο Ναυτιλίας και πρόσφατα ελήφθησαν μία σειρά νομοθετικών μέτρων με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής σημαίας.

Ειδικότερα το Υπουργείο Ναυτιλίας έχει βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες εγγραφής και διαγραφής από και προς το ελληνικό νηολόγιο, οι οποίες υλοποιούνται σε χρόνο μίας, το πολύ δύο ημερών. Επίσης έχει δεσμευθεί να προχωρήσει στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη ναυτιλιακή κοινότητα, τόσο σε ό,τι αφορά το πλοίο και τη νηολόγησή του όσο και τη ναυτιλιακή εταιρεία. Για τον σκοπό αυτό θα υλοποιήσει  έργα πληροφορικής που αφορούν το πλοίο και τους ναυτικούς, που παρέμεναν στο συρτάρι για πολλά χρόνια, όπως το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τη Ναυτιλία.

Επίσης νομοθετήθηκε με τον νόμο 4714/2020, η εφαρμογή των διεθνώς αναγνωρισμένων και εκάστοτε ισχυουσών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Collective Agreements) PNO-ITF-TCC ή PNO-IBF, κατά την ελεύθερη κρίση της πλοιοκτήτριας εταιρείας εξαιρετικά και μόνο για τις ναυτολογήσεις ειδικοτήτων κατωτέρου πληρώματος, καθώς και των ειδικοτήτων του ανθυποπλοιάρχου και γ’ μηχανικού Ε.Ν.

Ανταποκρινόμενο ακόμη στις σύγχρονες ανάγκες της ναυτιλίας για άμεση εξεύρεση πληρωμάτων, οι οποίες εντάθηκαν λόγω αδυναμίας αντικατάστασής τους στην εποχή της πανδημίας, το υπουργείο Ναυτιλίας έδωσε τη δυνατότητα ναυτολόγησης αλλοδαπού πλοιάρχου (Ν. 4714/ 2020), εφόσον αποδεδειγμένα δεν προσφέρεται Έλληνας για τις ανάγκες της πλοιοκτήτριας ή της διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου και εφόσον η διαχείριση του πλοίου γίνεται από την Ελλάδα, ενώ εξορθολογίσθηκαν οι συνέπειες της παράβασης της υποχρέωσης ναυτολόγησης σπουδαστή και κατέστη λειτουργικότερη η δυνατότητα μεταχρέωσης σπουδαστών.

Επιπλέον για τη διευκόλυνση της ναυτιλιακής κοινότητας, ιδίως σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας όπως αυτές που προκάλεσε η πανδημία, τέθηκε σε ορθολογικότερη βάση η μη συμμόρφωση με απαιτήσεις του όρου 8, η οποία θεωρείται δικαιολογημένη στις περιπτώσεις (α) τεκμηριωμένης ανωτέρας βίας, (β) μεταχρέωσης σπουδαστών και (γ) στις περιπτώσεις όπου προβλέπονται από τις κείμενες περί ΝΑΤ διατάξεις.

Στο θεσμικό πεδίο, ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο ο θεσμός της ναύλωσης γυμνού πλοίου, ώστε σε δυσμενείς οικονομικά περιόδους όπως αυτές που βιώνει για πολλά έτη η ναυτιλία, να μπορεί να διασφαλίζεται η χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στον ναυτιλιακό τομέα.

Λάμπρος Καραγεώργος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v