Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Με ποιους όρους θα εισέρχονται στην Ελλάδα οι τουρίστες από Ισραήλ

Τι αναφέρει το ΦΕΚ που επιτρέπει στους εμβολιασθέντες ισραηλινούς να μπουν στην Ελλάδα. Το ειδικό άρθρο για τους ισραηλινούς πολίτες και το πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Με ποιους όρους θα εισέρχονται στην Ελλάδα οι τουρίστες από Ισραήλ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β/1154/24 Μαρτίου 2021 η νέα κοινή υπουργική απόφαση με τους όρους που θα ισχύουν για την είσοδο ξένων στη χώρα όπου υπάρχει ειδικό άρθρο που αναφέρεται στου όρους που θα τηρούν οι Ισραηλινοί πολίτες που έχουν εμβολισθεί και θέλουν να επισκεφθούν τη χώρα μας, όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι θα μπορούν να μπουν στην Ελλάδα με την προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολισμού.

Ειδικότερα το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει ότι

«7. Ειδικώς η είσοδος στην Επικράτεια των μονίμων κατοίκων του Ισραήλ επιτρέπεται και στην περίπτωση ολοκλήρωσης του εμβολιασμού για κορωνοϊό COVID-19 και προσκόμισης από αυτούς πιστοποιητικού εμβολιασμού, στην αγγλική γλώσσα, το οποίο έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) της παρόδου δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, β) της αρνητικής διάγνωσής τους κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID- 19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος βα) εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα, ββ) από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας και γ) της προσκόμισης της βεβαίωσης της ως άνω διάγνωσης, στην αγγλική γλώσσα. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού και η βεβαίωση της ως άνω διάγνωσης περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο του προσώπου, τον τύπο του διενεργηθέντος εμβολίου και τον αριθμό των δόσεων και επιδεικνύονται στα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) που είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων. Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπόκεινται σε δειγματοληπτικό εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο στη βάση υγειονομικού αλγορίθμου, σύμφωνα με την παρ. 2 και απαλλάσσονται από τον υποχρεωτικό προληπτικό περιορισμό της παρ. 5. Το πιστοποιητικό της παρούσας ελέγχεται ως προς τη γνησιότητά του από τα αρμόδια όργανα, κατόπιν συνδρομής που παρέχεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

Στη εισαγωγή της η απόφαση αναφέρει ότι "τα όλως εξαιρετικά χαρακτηριστικά της παρούσας επιδημιολογικής κατάστασης στο Ισραήλ, δεδομένης της ολοκλήρωσης του εμβολιασμού ποσοστού που υπερβαίνει το 50% του πληθυσμού, καθώς και των ιδιαίτερων προδιαγραφών ασφαλείας του ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού που χορηγείται στη χώρα αυτή, χαρακτηριστικά που καθιστούν την περίπτωση του Ισραήλ κατάλληλη για την εφαρμογή της παρούσας σε πιλοτική βάση".

*Δείτε τo ΦΕΚ για τους ταξιδιώτες από το Ισραήλ στη δεξιά στήλη «συνοδευτικό υλικό».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v