Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χαμηλά μπήκε ο πήχης για στρατηγικές επενδύσεις

Στο ποσό των μόλις 33 εκατ. ευρώ προϋπολογίζουν τα συναρμόδια υπουργεία για το 2021 το ύψος των ενισχύσεων για τις στρατηγικές επενδύσεις. Πόσα δίνονται με φοροαπαλλαγές και πόσα με επιχορηγήσεις. Το κόστος για τον προϋπολογισμό.

Χαμηλά μπήκε ο πήχης για στρατηγικές επενδύσεις

Μικρό καλάθι κρατούν τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως προς τα ποσά των ενισχύσεων που θα διατεθούν φέτος για τις στρατηγικές επενδύσεις, οι οποίες θα ενταχθούν στα κίνητρα του ν. 4608/2019.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από κοινή απόφαση του αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων Θεόδωρου Σκυλακάκη και Νίκου Παπαθανάση καθώς και του υφυπουργού Ανάπτυξης Γιάννη Τσακίρη, το συνολικό ποσό που έχει προϋπολογισθεί για τις στρατηγικές επενδύσεις που θα ενταχθούν στα κίνητρα του εν λόγω νόμου ανέρχεται στα 33 εκατ. ευρώ και αφορά ενισχύσεις με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής και της επιχορήγησης.

Ειδικότερα, το ποσό της φορολογικής απαλλαγής για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις στρατηγικές επενδύσεις και για τα οποία εκδίδεται εντός του 2021 απόφαση χορήγησης του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής καθορίζεται στα 15 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, το ποσό της επιχορήγησης για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις στρατηγικές επενδύσεις και για τα οποία εκδίδεται εντός του 2021 απόφαση χορήγησης του κινήτρου της επιχορήγησης καθορίζεται στα 18 εκατ. ευρώ.

Οι πηγές χρηματοδότησης

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης για τα επενδυτικά σχέδια της ΚΥΑ καλύπτεται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στον οποίο εγγράφεται η δαπάνη των 18 εκατ. ευρώ και μπορεί να προέλθει από εθνικούς πόρους ή τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συναρμόδιων υπουργείων, για το τρέχον έτος (2021) δεν θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων και θα προκύψει δαπάνη ύψους 4 εκατ. ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Για το επόμενο έτος (2022) θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους 5 εκατ. ευρώ και δαπάνη ύψους 3 εκατ. ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Για τα επόμενα τρία έτη (2023, 2024, 2025) η απώλεια φορολογικών εσόδων δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 10 εκατ. ευρώ ενώ η δαπάνη που θα προκύψει σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων συναρτάται από τον βαθμό υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που θα υπαχθούν το τρέχον έτος στις στρατηγικές επενδύσεις και πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 11 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v