Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπόνους από 1.500 έως 20.000 ευρώ στις επιχειρήσεις του Πειραιά

Ανοίγει την Τετάρτη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη λήψη κεφαλαίου κίνησης από τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία. Ποιες επιχειρήσεις αφορά. Οι όροι και οι προϋποθέσεις.

Μπόνους από 1.500 έως 20.000 ευρώ στις επιχειρήσεις του Πειραιά

Με το ποσό των 7 εκατ. ευρώ (συνολικά) θα ενισχύσει ο δήμος Πειραιά τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του και έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας covid 19, χορηγώντας τους, κεφάλαιο κίνησης.

Η ενίσχυση θα έχει τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, δηλαδή το όποιο ποσό δεν θα επιστραφεί στο δημόσιο. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.500 ευρώ και μέγιστο τις 20.000 ευρώ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που τίθεται σε εφαρμογή ένα τέτοιο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων σε επίπεδο δήμου, καθώς τα ανάλογα προγράμματα υλοποιήθηκαν σε επίπεδο περιφερειών ή από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Εξαίρεση αποτελεί πρόγραμμα του δήμου Αθηναίων, το οποίο ωστόσο, ήταν εστιασμένο στις  μικρές επιχειρήσεις του πολιτιστικού τομέα (θέατρα, κινηματογράφοι, πολυχώροι πολιτισμού κ.ο.κ.) Αντίθετα, το πρόγραμμα του δήμου Πειραιά, «καλύπτει» το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων, δηλαδή τον μεταποιητικό τομέα, το εμπόριο και τις υπηρεσίες.

Η υποβολή των αιτήσεων από τις δικαιούχες επιχειρήσεις αρχίζει μεθαύριο Τετάρτη 16 Ιουνίου και η διαδικασία θα μείνει ανοικτή έως τις 31 Αυγούστου 2021.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στον δήμο Πειραιά».

Οι προϋποθέσεις

Βάσει των προϋποθέσεων που θέτει το πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις που μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση θα πρέπει:

1. Να δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του δήμου Πειραιά.

2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.

3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

4. Να είναι πολύ μικρή ή μικρή επιχείρηση.

5. Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.

6. Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις παρακάτω κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 3.000 ευρώ:

 • των αγορών εμπορευμάτων χρήσης
 • των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης
 • του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών
 • του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές - βιολογικές δραστηριότητες)
 • του συνόλου των διαφόρων λειτουργικών εξόδων.

Το ύψος της χρηματοδότησης

Όπως προαναφέρθηκε το ελάχιστο ύψος της χρηματοδότησης μπορεί να είναι τα 1.500 ευρώ και το μέγιστο οι 20.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό της επιχορήγησης, προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των αγορών εμπορευμάτων χρήσης
 • των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης
 • του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών
 • του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές - βιολογικές δραστηριότητες)
 • του συνόλου των διαφόρων λειτουργικών εξόδων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v