Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η Κομισιόν έβαλε στο μικροσκόπιο την ελληνική αγορά ρεύματος

Δημόσια Διαβούλευση από την Κομισιόν για τις μεταρρυθμίσεις στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το market reform plan της ΡΑΕ και το αίτημα να υποβληθούν απόψεις πριν καταλήξουν οι Βρυξέλλες στην τελική γνωμοδότηση.

Η Κομισιόν έβαλε στο μικροσκόπιο την ελληνική αγορά ρεύματος

Ένα μήνα και πλέον θα διαρκέσει η δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μεταρρυθμίσεις της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το περιεχόμενο του market reform plan που ετοίμασε η ΡΑΕ και υπέβαλε στις Βρυξέλλες στις 29 Ιουλίου η ελληνική πολιτεία έχει τεθεί από τις 2 Αυγούστου σε δημόσια διαβούλευση, που θα ολοκληρωθεί στις 6 Σεπτεμβρίου.

Προτού καταλήξει η Κομισιόν στη γνωμοδότηση της για το ελληνικό σχέδιο των 76 σελίδων που υποβλήθηκε καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, ιδιωτικές εταιρίες, ενώσεις βιομηχανιών, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οργανώσεις καταναλωτών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, περιβαλλοντικές οργανώσεις, εταιρίες συμβούλων) να καταθέσουν τις απόψεις τους για τις σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Όπως τονίζεται, για τη γνώμη της Επιτροπής θα ληφθούν υπόψη όλα τα σχόλια που θα γίνουν.

Είναι σημαντικές, ωστόσο, και δίνουν μια πρόγευση των προθέσεων της Κομισιόν, οι επισημάνσεις της που συνοδεύουν τη διαβούλευση. Υπογραμμίζει, καταρχήν ότι οι αγορές έχουν δυνατότητα αυτορρύθμισης για την κάλυψη των απαιτήσεων και αναγκών των χρηστών, εφόσον είναι καλά σχεδιασμένες, χωρίς κανονιστικές στρεβλώσεις, και είναι συνδεδεμένες επαρκώς με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ε.Ε. Αυτά θεωρεί ότι είναι τα κομβικά σημεία για όλες τις μεταρρυθμίσεις.

Από κει και πέρα, οι μηχανισμοί ισχύος, για τους οποίους ενδιαφέρεται σφόδρα η Ελλάδα αυτή τη στιγμή (στρατηγική εφεδρεία και CRM), πρέπει να εισαχθούν, λέει πάντα η Κομισιόν, μόνον για την αντιμετώπιση προβλημάτων υπολειπόμενης επάρκειας που δεν μπορούν να επιλυθούν με την άρση των στρεβλώσεων.

Με αυτά τα δεδομένα, η Επιτροπή καλεί τους εμπλεκόμενους εταίρους της αγοράς να τοποθετηθούν στα μέτρα που προτείνει η Ελλάδα με το market reform plan, με γνώμονα εάν και κατά πόσο μπορούν να συμβάλουν στην άρση των υφισταμένων κανονιστικών στρεβλώσεων και των αποτυχιών της αγοράς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v