Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ποιοι και πώς θα πάρουν έκτακτη στήριξη τον Δεκέμβριο, όλη η τροπολογία

Αναλυτικά πώς θα καταβληθούν τα 250 ευρώ σε πάνω από 1 εκατ. δικαιούχους. Τα εισοδηματικά κριτήρια. Τι ισχύει για την περιουσία. Πώς θα καταβληθούν επιπλέον 50 ευρώ. Πότε πληρώνονται οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και τα ΑμεΑ.

Ποιοι και πώς θα πάρουν έκτακτη στήριξη τον Δεκέμβριο, όλη η τροπολογία

Με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, εντός του Δεκεμβρίου, θα καταβληθεί σε περισσότερους από 800.000 χαμηλοσυνταξιούχους η έκτακτη επιχορήγηση των 250 ευρώ, ενώ μαζί με τις τακτικές πληρωμές των επιδομάτων τους θα λάβουν επιπλέον 250 ευρώ οι περίπου 200.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες αλλά και Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), σύμφωνα με την τροπολογία που υπογράφουν τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας, Υγείας και Επικρατείας.

Συνολικά, η οικονομική ενίσχυση εκτιμάται ότι θα δοθεί σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και ΑμεΑ, με στόχο να ενισχυθούν οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στην ενέργεια και σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα.  

Ειδικά για τους συνταξιούχους, η τροπολογία ορίζει ότι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για το 2021 είναι οι ευάλωτοι συνταξιούχοι με: 

  1. οριστική ή προσωρινή κύρια σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου,
  2. προσυνταξιοδοτική παροχή,
  3. αναπηρικά επιδόματα που καταβάλλονται από τον ΕΦΚΑ,
  4. πολεμικές συντάξεις ή συντάξεις σε θύματα τρομοκρατικής ενέργειας, αγωνιστές εθνικής αντίστασης κ.λπ. 
Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ χορηγείται εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  1. Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο (πραγματικό ή τεκμαρτό) εισόδημά τους για το φορολογικό έτος 2020 δεν υπερβαίνει τις 7.200 ευρώ και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τις 14.400 ευρώ. Ως φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα των φορολογητέων εισοδημάτων του δικαιούχου αλλά και του ή της συζύγου του.
  2. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του δικαιούχου, του/της συζύγου και των εξαρτώμενων τέκνων που αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. 
  3. Να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και να έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το  2020.

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται ανά δικαιούχο στα 250 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος του φορολογούμενου, σύμφωνα με τη φορολογική του δήλωση. 

Η ενίσχυση καταβάλλεται στους δικαιούχους ως εξής:

α. Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης, τότε τα 250 ευρώ καταβάλλονται και στους δύο. 

β. Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι και υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος:

  1. εφόσον ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών είναι ο ίδιος και στις δύο δηλώσεις, τότε τα επιπλέον 50 ευρώ πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών και καταβάλλονται κατά το ήμισυ στον κάθε έναν εκ των δύο δικαιούχων,
  2. εφόσον ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών είναι διαφορετικός στις δύο φορολογικές δηλώσεις, τότε τα 50 ευρώ πολλαπλασιάζονται με τον ελάχιστο αριθμό των εξαρτώμενων μελών στις δύο φορολογικές δηλώσεις και καταβάλλονται κατά το ήμισυ στον κάθε έναν. Το μέλος, δε, που έχει περισσότερα εξαρτώμενα μέλη, λαμβάνει επιπλέον 50 ευρώ, πολλαπλασιαζόμενα με τη διαφορά των εξαρτώμενων μελών που έχει δηλώσει σε σχέση με το έτερο μέλος. 

Σε περίπτωση που οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινή δήλωση αλλά δικαιούχος της ενίσχυσης είναι μόνο ο ένας εξ αυτών, καταβάλλεται σε αυτόν η προσαύξηση των 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.  

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που θα καταβληθεί εντός του Δεκεμβρίου είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη ενώ δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Με άλλο άρθρο της τροπολογίας ξεκαθαρίζεται ότι τα 250 ευρώ στα άτομα με αναπηρία καθώς και στους ανασφάλιστους υπερήλικες θα καταβληθούν επίσης εντός του Δεκεμβρίου, σε όλους όσοι λαμβάνουν κατά τον συγκεκριμένο μήνα προνοιακές παροχές σε χρήμα. Η πληρωμή της προσαύξησης θα πραγματοποιηθεί με την τακτική καταβολή του επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ, στο τέλος Δεκεμβρίου.

Προσοχή όμως, αν οι δικαιούχοι της ενίσχυσης αυτής πληρούν και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ από τον ΕΦΚΑ, θα λάβουν μόνο την ενίσχυση από τον ΕΦΚΑ. 

* Δείτε την τροπολογία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

Ρούλα Σαλούρου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v