Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φουσκωμένοι μισθοί «δέλεαρ» για να μπουν ιδιώτες στον ΕΦΚΑ

Κίνητρα προκειμένου να προσεγγίσει ικανά στελέχη του ιδιωτικού τομέα προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπ. Εργασίας. Τα προσόντα και ο τρόπος επιλογής. Ματαίωση των κρίσεων για την ανάδειξη Γενικών Διευθυντών και οι αντιδράσεις.

Φουσκωμένοι μισθοί «δέλεαρ» για να μπουν ιδιώτες στον ΕΦΚΑ

Μισθούς και συμπληρωματικές αμοιβές απόδοσης που στο σύνολό τους θα μπορούν να προσεγγίζουν και τις 7.000 με 8.000 ευρώ και πλαφόν τις μηνιαίες αποδοχές και τα επιδόματα του Προέδρου του Αρείου Πάγου, σημαντικά υψηλότερες από αυτές που καταβάλλονται σήμερα στη δημόσια διοίκηση, θα λαμβάνουν οι νέοι Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων που θα επιλεγούν από τον ιδιωτικό τομέα.

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την περασμένη Παρασκευή και προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα πρόσληψης Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών ως μετακλητών υπαλλήλων με τριετή θητεία (και δυνατότητα ανανέωσης άπαξ) τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Η πρόσληψη θα γίνεται με δημόσια προκήρυξη (μετά από απόφαση του Διοικητή του ΕΦΚΑ) και σύμπραξη του ΑΣΕΠ.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει, επίσης, την επέκταση του πριμ παραγωγικότητας έως 7.800 ευρώ το έτος, σε όλο τον φορέα, δηλαδή και πέρα από τις λειτουργίες της εκκαθάρισης των συντάξεων και της εξυπηρέτησης των πολιτών. Το χρηματικό ποσό ως επιβράβευση παραγωγικότητας θα συνδέεται με συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους, οι οποίοι θα τίθενται ανά Γενική Διεύθυνση, ανάλογα με το αντικείμενο και τις προτεραιότητες του ΕΦΚΑ. Βέβαια, οι λεπτομέρειες και η διαβάθμιση του πριμ θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση.

Παράλληλα, περιλαμβάνει νέα διαδικασία ανάδειξης του Διοικητή και των Υποδιοικητών με επιλογή του υπουργού Εργασίας και γνωμοδότηση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, αφαίρεση αρμοδιοτήτων που έχουν διαχειριστικό χαρακτήρα από το ΔΣ του ΕΦΚΑ, πιο ευέλικτο σύστημα προμηθειών, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως η μη έγκαιρη προμήθεια αναλώσιμων, ανταλλακτικών και η δυσκολία αντικατάστασης παρωχημένου εξοπλισμού (π.χ. Η/Υ, κλιματιστικά) και, τέλος, κατάργηση μιας σειράς από διατάξεις που προβλέπουν χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης στο πεδίο του ΕΦΚΑ.

Τα προσόντα, οι μισθοί και το πάγωμα των κρίσεων

Τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότηση των υποψήφιων Γενικών Διευθυντών και των Διευθυντών, καθώς και τα απαιτούμενα ανά θέση τυπικά και ουσιαστικά προσόντα θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ. Το ίδιο ισχύει και για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν συνέντευξης. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις μπορεί να είναι ιδιώτες και δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί ή εργαζόμενοι σε φορείς του δημόσιου τομέα.

Για τον διορισμό στις θέσεις των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων απαιτούνται, τουλάχιστον, τα ακόλουθα προσόντα:

α) Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής σε συναφές αντικείμενο με τις απαιτήσεις της προς πλήρωση θέσης, όπως εξειδικεύεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

γ) Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών σε θέσεις ευθύνης, σε υπηρεσίες ή οργανισμούς ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Αντίστοιχα είναι τα απαιτούμενα προσόντα και για τον διορισμό στις θέσεις των Προϊσταμένων Διευθύνσεων, με την επαγγελματική εμπειρία να μειώνεται στα 5 έτη.

Για την επιλογή τους, θα δημιουργηθεί τριμελής επιτροπή, που θα αποτελείται από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του υπουργείου Εργασίας, τον Διοικητή του ΕΦΚΑ κι ένα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Νομικής Σχολής.

Εάν κάποιο από τα πρόσωπα είναι δημόσιος υπάλληλος ή λειτουργός, απαλλάσσεται, κατά τη διάρκεια της θητείας του, από την υποχρέωση άσκησης των καθηκόντων της θέσης του και διατηρεί κατά τον χρόνο αυτόν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπαλληλική του ιδιότητα ή την ιδιότητά του ως δημόσιου λειτουργού.

Οι μισθοί των νέων Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών, θέμα που αναμένεται να προκαλέσει και έντονες συζητήσεις στο εσωτερικό, όχι μόνο του ΕΦΚΑ αλλά και των υπόλοιπων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, θα καθορίζονται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων υπουργών Εργασίας και Οικονομικών. Βέβαια, στο σχέδιο νόμου ξεκαθαρίζεται ότι οι μισθοί και τα επιδόματα (αμοιβή απόδοσης) των Γενικών Διευθυντών δεν θα μπορούν να ξεπερνούν τις αποδοχές του Προέδρου του Αρείου Πάγου, ενώ οι αμοιβές των Διευθυντών δεν θα μπορούν να ξεπερνούν τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Αντίστοιχα, και οι κάθε είδους αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών του ΕΦΚΑ, τακτικές ή πρόσθετες, θα καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και επίσης δεν μπορούν να υπολείπονται του μισθού των Γενικών Γραμματέων υπουργείου και να ξεπερνούν τις αμοιβές του Προέδρου του Αρείου Πάγου

Αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΕΦΚΑ αναμένεται να προκαλέσει και η πρόβλεψη για αυτοδίκαιη παύση της άσκησης καθηκόντων ευθύνης των προϊσταμένων του ΕΦΚΑ, αλλά και η ματαίωση όλων των εκκρεμών προκηρύξεων για την ανάδειξη Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών ΕΦΚΑ, με βάση τις διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα.

Ρούλα Σαλούρου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v