e-ΕΦΚΑ: Αποκτά δικό του λογισμικό και μετασχηματίζεται ψηφιακά

Το σχέδιο της διοίκησης του Φορέα για σταδιακό απογαλακτισμό από τους αναδόχους. Το σχέδιο για την ηλεκτρονική έκδοση συντάξεων. Ποιες υπηρεσίες παίρνουν σειρά. Αναλυτικά τι έχει επιτευχθεί έως τώρα σε επίπεδο ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

e-ΕΦΚΑ: Αποκτά δικό του λογισμικό και μετασχηματίζεται ψηφιακά

Την… ενηλικίωσή του επιδιώκει ο e-ΕΦΚΑ, καθώς εντός του 2022, στο πλαίσιο του σχεδίου για ψηφιακό μετασχηματισμό, φιλοδοξεί να  αυτοματοποιήσει την έκδοση των συντάξεων και να μονιμοποιήσει την ολοκλήρωση μιας σειράς από σημαντικές υπηρεσίες, αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Ήδη, έχουν τεθεί σε λειτουργία από τον e-ΕΦΚΑ 53 ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες εξυπηρετούν χιλιάδες ασφαλισμένους, συνταξιούχους, λογιστές, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους.

Σήμερα, εκτιμάται ότι καθημερινά πραγματοποιούνται 1,1 εκατ. ηλεκτρονικές συναλλαγές πολιτών – ασφαλισμένων με τον Φορέα και η φιλοδοξία της διοίκησης είναι εντός του τρέχοντος έτους, οι συναλλαγές να ξεπεράσουν το 1,5 εκατ. με 2 εκατ. ανά ημέρα, αποτρέποντας αντίστοιχες μετακινήσεις από και προς τα υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ. Μάλιστα, η επιδίωξη είναι ο μετασχηματισμός αυτός να πραγματοποιηθεί με ίδια μέσα, καθώς εκτιμάται ότι πλέον ο e-ΕΦΚΑ διαθέτει το απαιτούμενο λογισμικό, ώστε σταδιακά να απαγκιστρωθεί από τους αναδόχους και να καλύψει ο ίδιος σημαντικές δραστηριότητες που θα συντελέσουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και παράλληλα θα αντιμετωπίσουν σημαντικά την ταλαιπωρία των πολιτών. 

Βάσει του σχεδιασμού και όπως έχει κατά καιρούς επισημάνει ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, οι πιο δημοφιλείς υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά αλλά και μέσω των υποκαταστημάτων, σταδιακά θα διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο και στην αποφόρτιση των υπαλλήλων και την αξιοποίησή τους σε πτυχές του φορέα με αυξημένες ανάγκες.

Σύμφωνα άλλωστε με τον κ. Χατζηδάκη, η μονιμοποίηση τέτοιων υπηρεσιών, όπως τα ηλεκτρονικά ραντεβού, η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, η κατάργηση της επίσκεψης στο κατάστημα για την καταβολή του επιδόματος μητρότητας και η έκδοση αποδεικτικού ασφαλιστικής ικανότητας, σε συνδυασμό με την επιτυχημένη λειτουργία του ενιαίου τηλεφωνικού κέντρου 1555, συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων από τον ΕΦΚΑ.

Στο πλαίσιο αυτό και βάσει του σχεδιασμού για το νέο «ψηφιακό πρόσωπο» του ΕΦΚΑ εντός του 2022, που «τρέχει» ο υποδιοικητής του Φορέα Αλέξανδρος Bαρβέρης, ήδη προωθείται η αυτοματοποιημένη έκδοση συντάξεων, χωρίς τη συμμετοχή της Intrasoft, που αποτελεί εδώ και πολλές δεκαετίες τον κυρίαρχο πάροχο υπηρεσιών ανάπτυξης και τροποποίησης λογισμικού του ΕΦΚΑ (μέσω του πρώην ΙΚΑ που εντάχθηκε στον φορέα).  

Ήδη, το προηγούμενο διάστημα εκδόθηκαν εκατοντάδες νέες επικουρικές συντάξεις Δημοσίου και τις επόμενες ημέρες αναμένεται η μαζική έκδοση κι άλλων τέτοιων συντάξεων, που θεωρούνται βέβαια εύκολες περιπτώσεις, καθώς δεν έχουν διαδοχική ή παράλληλη ασφάλιση. Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022, εκτιμάται μάλιστα ότι θα ολοκληρωθεί μαζικά, η αυτοματοποιημένη έκδοση των επικουρικών συντάξεων, αρχικά του Δημοσίου για περιπτώσεις γήρατος αλλά και χηρείας (μεταβιβάσεις επικουρικών συντάξεων θανάτου) και στη συνέχεια του  ιδιωτικού τομέα. Αυτοματοποιημένα θα γίνεται και η έκδοση συντάξεων αναπηρίας, κύριων συντάξεων του Δημοσίου, ενώ θα αυτοματοποιηθούν και όλες οι διαδικασίες υποβολής των αντίστοιχων αιτημάτων για την έκδοση συντάξεων.

Έως τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοματοποιημένη διαδικασία για την ηλεκτρονική αίτηση και την πληρωμή του επιδόματος ασθένειας για το σύνολο των ασφαλισμένων. Να σημειωθεί ότι, υπάρχουν σήμερα περιπτώσεις, που η απονομή του επιδόματος καθυστερεί ακόμη και 8 με 10 μήνες, και στόχος της διοίκησης είναι ο χρόνος απονομής να μειωθεί στους 2 με 3 μήνες.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, εντός του τρέχοντος εξαμήνου θα δοθεί η δυνατότητα σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτημα και να ολοκληρώνουν τη διαδικασία προαιρετικής ασφάλισης  μη μισθωτών, χωρίς την επίσκεψή τους σε κάποιο κατάστημα.

Επίσης, ο ΕΦΚΑ έχει αναλάβει και ήδη έχει δημιουργήσει ένα νέο σύστημα διακριτών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) για τους ασφαλισμένους του ταμείου κεφαλαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης (ΤΕΚΑ). Διαδικασία πολύ σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία του νέου επικουρικού ταμείου, καθώς μέσω των ΑΠΔ θα βεβαιώνονται οι εισφορές που θα πηγαίνουν στον ατομικό  κουμπαρά των νέων ασφαλισμένων.

Μεταξύ των ηλεκτρονικών εφαρμογών που θα ολοκληρωθούν εντός του 2022, συγκαταλέγεται και η αυτοματοποιημένη έκδοση των συντάξεων του τ.ΙΚΑ.

Τέλος, θα «τρέξουν» οι μεταπτώσεις και η ενσωμάτωση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ-ΙΚΑ) όλων των μικρότερων τ. ταμείων που ενσωματώθηκαν στον ΕΦΚΑ, ενώ ηλεκτρονικά θα γίνεται και η διακίνηση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και η ενιαία ροή ανακεφαλαίωσης για περιπτώσεις διαδοχικής και παράλληλης ασφάλισης των ασφαλισμένων από όλα τα ταμεία.

Στόχος του ΕΦΚΑ είναι, σύμφωνα με τον υποδιοικητή Αλέξανδρο Βαρβέρη, το Ταμείο να μην αρκείται μόνο στη συνεργασία του με τους αναδόχους για την υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και λογισμικών απαραίτητων για την καθημερινή του λειτουργία. Πλέον, δημιουργεί από το μηδέν και με ίδια μέσα ψηφιακές υπηρεσίες και υποδομές «με στόχο να απεγκλωβίσουμε τους πολίτες από τα συσσωρευμένα προβλήματα του παρελθόντος». Σύμφωνα με τον κ. Βαρβέρη,  μεσοπρόθεσμος στόχος, εντός του 2022, είναι ο e-ΕΦΚΑ να καταστεί ψηφιακά αυτόνομος κατά τον μέγιστο βαθμό, ευέλικτος και αποτελεσματικός, προκειμένου να ικανοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες του πολίτη.  

Nέες λειτουργίες με ιδιαίτερη βαρύτητα στη λειτουργία του Φορέα που υλοποιήθηκαν το 2021:

 • Νέα πλατφόρμα για την υποστήριξη προσυνταξιοδοτικών διαδικασιών (Σύστημα Πιστοποιημένων)
 • Ένταξη στο support.gov.gr
 • Αναδρομικά Ν.4670 & επανυπολογισμού
 • Βελτίωση & Υποστήριξη Στατιστικών Αναφορών Control Tower (πύργος ελέγχου προηγμένων αναλύσεων)
 • Ηλεκτρονική υπηρεσία πληρωμής Εξόδων Κηδείας
 • Αυτόματη διακοπή συνταξιοδότησης μετά από θάνατο
 • Ηλεκτρονική εφαρμογή Επιδόματος Ασθενείας
 • Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Υποβολή Αιτήσεων Καταβολής Αναδρομικών Ποσών Συντάξεων από Κληρονόμους
 • Εφαρμογή διαχείρισης ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ π. ΟΓΑ
 • Υλοποίηση του Μηχανισμού "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" και μέτρων ενίσχυσης εποχικά απασχολούμενων
 • Ηλεκτρονική υπηρεσία «Απογραφής και χορήγησης Ασφαλιστικής Ικανότητας εμμέσων μελών»
 • Ενιαίο αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Νέα διαδικτυακή υπηρεσία - στοιχεία πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ για το ΑΣΕΠ
 • Διαδικτυακή Υπηρεσία με στοιχεία αποδοχών εργαζομένων ιδιωτικού τομέα και συνταξιούχων
 • Eιδική πλατφόρμα για άμεση και προσωποποιημένη πληροφόρηση των συνταξιούχων σχετικά με τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους
 • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Υποβολής αίτησης - δήλωσης εισφορών των παράλληλα απασχολούμενων ελευθέρων επαγγελματιών
 • Ηλεκτρονική Υπηρεσία Τροποποίησης της Ασφάλισης για Έμμισθους Δικηγόρους, Μισθωτούς Μηχανικούς και Υγειονομικούς
 • Ηλεκτρονική υπηρεσία αυτόματης λήξης ασφάλισης μελών Νομικών Προσώπων
 • Αυτόματη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε μισθωτούς σε μηνιαία ροή
 • Ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης άρσης κατάσχεσης εις χείρας Τρίτων και Πιστωτικών Ιδρυμάτων - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ για τους οφειλέτες
 • Ηλεκτρονική υπηρεσία για τον έλεγχο εγκυρότητας ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την καταβολή αναδρομικών ποσών Συντάξεων Κληρονόμων
 • Ηλεκτρονική αίτηση Προκαταβολή Εθνικής Σύνταξης (Ν 4778/21 άρθρο 34)
 • Ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης Επιδόματος Μητρότητας
 • Ηλεκτρονικές  αιτήσεις Επικουρικών Συντάξεων γήρατος και μεταβίβασης θανάτου ασφαλισμένου
 • Ηλεκτρονική αίτηση προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης
 • Ηλεκτρονική έκδοση εφάπαξ Δημοσίου

 

Επιπρόσθετα των παραπάνω λειτουργιών έχει παραδοθεί και ένα σύνολο επιπλέον υλοποιήσεων, όπως:

 • Εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 4578/2018 - Μείωση της βάσης υπολογισμού εισφορών κλάδου Πρόνοιας του ΕΤΕΑΕΠ για ασφαλισμένους - πριν και μετά την 1/1/1993 - Μισθωτούς Μηχανικούς και Μισθωτούς Υγειονομικούς
 • Εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 του ν.4578/2018 - Μείωση της βάσης υπολογισμού εισφορών κλάδων Επικουρικής και Πρόνοιας του ΕΤΕΑΕΠ για ασφαλισμένους πριν και μετά την 1/1/1993, εμμίσθους δικηγόρους
 • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες διασύνδεσης για τις ανάγκες του ΥΠ.Ε.Σ.
 • Πλατφόρμας εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε παρόχους υγείας τ. ΦΚΑ
 •  Υπηρεσίες Λήψης Ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας
 • Χρήση Τριψήφιων Τύπων Αποδοχών στην υποβολή Α.Π.Δ. εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων
 • Πιστοποίηση εργοδοτών και οικοδομικών/τεχνικών έργων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
 • Νέοι κανόνες υπευθυνότητας κατά την χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας, βάσει του άρθ. 64 του Ν. 4646/2019
 • Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν. 4690/2020, για την Απασχόληση των Συνταξιούχων λόγω Γήρατος
 • Παράταση Αναπηρικών Παροχών Σύνταξης
 • Ηλεκτρονική υπηρεσία διασύνδεσης προς ΗΔΙΚΑ για την αποστολή υπευθύνων και μετόχων στο σύστημα εκκαθάρισης Μη Μισθωτών
 • Διαδικασία  Έγκρισης για Υπαλλήλους ΕΦΚΑ σχετικά με την Ασφαλιστική Ενημερότητα
 • Απογραφή φυσικού προσώπου στο μητρώο εργοδοτών
 • Εφαρμογή του Ν. 4738/2020 "Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις"
 • Διαδικασία  Έγκρισης για Υπαλλήλους ΕΦΚΑ σχετικά με την Ασφαλιστική Ενημερότητα (Β' Φάση)
 • Διαδικτυακή υπηρεσία για την απογραφή εργοδότη στο μητρώο εργοδοτών από το ΓΕΜΗ
 • Ρύθμιση πληγέντων από την πανδημία
 • Μεταβίβαση συντάξεων λόγω θανάτου συνταξιούχων του τ. ΝΑΤ που δεν επανυπολογίστηκαν σύμφωνα με τον Ν. 4387/2016
 • Υλοποίηση του μέτρου της "ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ"
 • Νέα εφαρμογή για την άντληση φορολογικής ενημερότητας για οποιοδήποτε ΑΦΜ

Ηλεκτρονικές εφαρμογές που θα υλοποιηθούν το 2022:

 • Αυτοματοποιημένη έκδοση επικουρικών συντάξεων Δημοσίου Γήρατος
 • Μεταβιβάσεις θανάτου
 • Αυτοματοποιημένη έκδοση επικουρικών συντάξεων Ιδιωτικού Τομέα
 • Αυτοματοποιημένη έκδοση συντάξεων αναπηρίας
 • Αυτοματοποιημένη έκδοση συντάξεων Δημοσίου
 • Νέα ηλεκτρονική αίτηση Επιδόματος ασθενείας
 • Αυτοματοποιημένη έκδοση συντάξεων τ.ΙΚΑ
 • Σύστημα διακριτής ΑΠΔ για τους ασφαλισμένους του ΤΕΚΑ
 • Προαιρετική ασφάλιση Μη μισθωτών
 • Νέα εφαρμογή αυτοματοποιημένης έκδοσης Επιδόματος Ασθενείας
 • Μεταπτώσεις και ενσωμάτωση στο ΟΠΣ-ΙΚΑ των μικρότερων τ. ΦΚΑ
 • Διακίνηση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και ενιαία ροή ανακεφαλαίωσης για διαδοχική - παράλληλη ασφάλιση όλων των τ. ΦΚΑ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v