Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ING: Ποιες χώρες μπορούν να αντικαταστήσουν το ρωσικό φυσικό αέριο με άνθρακα

Μια «εύκολη» απάντηση για την αντιμετώπιση των κινδύνων ενεργειακής ασφάλειας, παρά το γεγονός ότι αντιβαίνει στους παγκόσμιους κλιματικούς στόχους και στην πράσινη μετάβαση.

ING: Ποιες χώρες μπορούν να αντικαταστήσουν το ρωσικό φυσικό αέριο με άνθρακα

«Οι ευρωπαϊκές χώρες αναγκάζονται να αναβιώσουν τις μονάδες άνθρακα για να μειώσουν την εξάρτησή τους από το ρωσικό φυσικό αέριο και η Πολωνία και η Γερμανία βρίσκονται στην καλύτερη θέση για αυτή τη μετατροπή από φυσικό αέριο σε άνθρακα», εξηγεί η ING. Η μετάβαση σε περισσότερη πυρηνική ενέργεια θα είναι δύσκολη για πολλές άλλες και πρέπει να λάβουμε υπόψη τις περιβαλλοντικές ανησυχίες, εξηγεί η ολλανδική τράπεζα.

Τα κύρια συμπεράσματά της είναι τα εξής:

  • Η Πολωνία και σε μικρότερο βαθμό η Γερμανία μπορούν να υποκαταστήσουν τη χρήση φυσικού αερίου από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, λειτουργώντας σταθμούς άνθρακα σε πλήρη δυναμικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει αρκετός διαθέσιμος άνθρακας.
  • Το κλείσιμο των τριών εναπομεινάντων πυρηνικών εργοστασίων στη Γερμανία αργότερα φέτος έχει εξαλείψει τη δυνατότητα για τη μετάβαση από το φυσικό αέριο στην πυρηνική ενέργεια στη χώρα.
  • Η Ολλανδία ήρε το ανώτατο όριο παραγωγής 35% για τους σταθμούς άνθρακα, οι οποίοι θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν το 46% της ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο, εάν οι τέσσερις εναπομείναντες σταθμοί άνθρακα αξιοποιηθούν πλήρως.
  • Η Γαλλία θα μπορούσε να υποκαταστήσει πλήρως τη χρήση φυσικού αερίου στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, εάν είχε στη διάθεσή της ολόκληρο τον στόλο των πυρηνικών εργοστασίων της, καθώς 24 από τους 56 πυρηνικούς αντιδραστήρες είναι κλειστοί για συντήρηση. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει περιθώριο για τη μετάβαση από το φυσικό αέριο στην πυρηνική ενέργεια.
  • Το Βέλγιο θα μπορούσε να υποκαταστήσει το ένα τρίτο της χρήσης φυσικού αερίου στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση φυσικού αερίου με τη λειτουργία των σημερινών επτά αντιδραστήρων σε πλήρη δυναμικότητα. Αυτό είναι απίθανο να συμβεί καθώς δύο αντιδραστήρες θα κλείσουν σύντομα, ένας το 2022 και ένας το 2023. Χωρίς αυτούς τους αντιδραστήρες, δεν υπάρχει δυνατότητα υποκατάστασης της ενέργειας από σταθμούς φυσικού αερίου με ενέργεια από πυρηνικούς σταθμούς. Η απόφαση να παραταθεί ο κύκλος ζωής των δύο από τους υπόλοιπους πέντε αντιδραστήρες δεν αλλάζει αυτό το αποτέλεσμα.

Η ING καταλήγει σε αυτά τα συμπεράσματα εξετάζοντας την πρόσθετη παραγωγή ενέργειας από λιγνιτικούς και πυρηνικούς σταθμούς για ένα σύνολο ευρωπαϊκών χωρών, εάν οι σταθμοί αυτοί αξιοποιηθούν πλήρως -δηλαδή εάν λειτουργούν σε πλήρη δυναμικότητα- και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει αρκετός διαθέσιμος άνθρακας.

Οι τρέχουσες ενεργειακές αγορές παρέχουν ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες για την ηλεκτροπαραγωγή με καύση άνθρακα. Το λεγόμενο ‘dark spread’ είναι ένα μέτρο της ανταγωνιστικότητας της ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα σε σύγκριση με την ηλεκτροπαραγωγή με καύση φυσικού αερίου και δείχνει υψηλά επίπεδα κέρδους για τις μονάδες άνθρακα.

Όμως, παρά τις ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες, οι μονάδες άνθρακα παράγουν λιγότερο από ό,τι μπορούν. Οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα έκλεισαν πρόσφατα ή περιορίστηκαν να λειτουργούν σε πλήρη δυναμικότητα, ως αποτέλεσμα των πολιτικών για το κλίμα και την ενεργειακή μετάβαση.

Η ανάλυση της ING δείχνει ότι η χρήση φυσικού αερίου από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση φυσικού αερίου μπορεί να υποκατασταθεί πλήρως από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα στην Πολωνία και τη Γερμανία και σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Πορτογαλία, την Ισπανία και τις Κάτω Χώρες. Σε αυτές τις χώρες, ο άνθρακας είναι μια «εύκολη» απάντηση για την αντιμετώπιση των κινδύνων ενεργειακής ασφάλειας, παρά το γεγονός ότι αντιβαίνει στους παγκόσμιους κλιματικούς στόχους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v