Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τρία νέα προγράμματα για 30.000 ανέργους τον Οκτώβριο

Οι νέες δράσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για ανάσχεση της ανεργίας. Η στόχευση ανά πρόγραμμα. Τι ποσοστό του μισθού επιδοτείται. Ξεκινούν τη Δευτέρα οι αιτήσεις για επιπλέον 3.000 θέσεις, κυρίως γυναικών, άνω των 30 ετών.

Τρία νέα προγράμματα για 30.000 ανέργους τον Οκτώβριο

Με στόχο την ανάσχεση της ανεργίας αλλά και τη στήριξη συγκεκριμένων ομάδων ανέργων και περιοχών που διαπιστωμένα είναι θύλακες υψηλής ανεργίας, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ - τ. ΟΑΕΔ) «ρίχνει» στη μάχη, εντός του Οκτωβρίου, τρία προγράμματα για 30.000 ανέργους. Ταυτόχρονα, δε, τρέχουν και οι ημερομηνίες για τα προγράμματα που έχουν προκηρυχθεί.  

Το πρώτο πρόγραμμα αφορά την επιδότηση θέσεων εργασίας για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 45 και άνω σε περιοχές με μεγάλο δείκτη ανεργίας, ενώ το δεύτερο αναφέρεται σε 10.000 νέους άνεργους, ηλικίας 18-30 ετών, με στόχο την προετοιμασία τους για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Το τρίτο πρόγραμμα που αναμένεται εντός του Οκτωβρίου αφορά μητέρες αλλά και ομάδες ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Αναλυτικά, στο πρώτο πρόγραμμα, για 10.000 άνεργους, κυρίως μακροχρόνια, ηλικίας 45 και άνω σε περιοχές με μεγάλο δείκτη ανεργίας προβλέπει μισθό 951 ευρώ για 18 μήνες. Η ΔΥΠΑ θα επιδοτεί τον μισθό μέχρι και το 80%. Το πρόγραμμα δίνει προτεραιότητα στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου, όπου το ποσοστό ανεργίας είναι σημαντικά υψηλό.

Έμφαση θα δοθεί σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πράσινης και ψηφιακής οικονομίας.

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά την προεργασία 10.000 άνεργων νέων ηλικίας 18-30 ετών. Στόχος του προγράμματος είναι οι νέοι άνεργοι που βρίσκονται στα μητρώα της Δ.ΥΠ.Α. να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε εργασιακό περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, ενόψει της ένταξής τους στην αγορά εργασίας, ενώ θα πρέπει να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης μετά την επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους. Θα καταβάλλεται για 7 μήνες από τη Δ.ΥΠ.Α. μηνιαίως αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση την προαναφερόμενη αποζημίωση.  

 Το τρίτο πρόγραμμα αφορά επίσης 10.000 άνεργους, αυτή τη φορά που ανήκουν είτε σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες (3.000) είτε σε ομάδες που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας (7.000). Στόχος είναι η ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων όπως γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης  βίας, Ρομά αλλά και άτομα μεγάλης ηλικίας, που είναι για πάνω από 12 μήνες εκτός αγοράς εργασίας. Η  επιχορήγηση για την αποζημίωση δαπανών της δράσης ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό του 75% του μοναδιαίου κόστους (μισθολογικό και μη μισθολογικό) με ανώτερο όριο τα 700 ευρώ μηνιαίως.  

Εν τω μεταξύ, τη Δευτέρα  17 Οκτωβρίου στις 13:00 ξεκινούν οι αιτήσεις επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Διοικητική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τις 3.000 θέσεις Γ’ κύκλου του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις  Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες».  Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 30-11-2022 ή μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων.

Τα ποσά της επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης για 12 μήνες έχουν ως εξής:

  • 467 € μηνιαία / 5.598 € ετήσια για ανέργους ηλικίας 30-49 ετών
  • 560 € μηνιαία / 6.718 € ετήσια για ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω
  • 606 € μηνιαία / 7.277 € ετήσια για μακροχρόνια ανέργους 30 ετών και άνω
  • 653 € μηνιαία / 7.837 € ετήσια για μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω
  • 700 € μηνιαία / 8.397 € ετήσια για άνεργες γυναίκες 30 ετών και άνω

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, θα υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων στη διεύθυνση  www.ependyseis.gr/mis  

Κατόπιν, οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ  θα υποδείξουν στην επιχείρηση υποψηφίους, σύμφωνα με την κατηγορία ανέργου, την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα και η επιχείρηση θα επιλέξει μεταξύ των υποψηφίων για την πρόσληψη.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να μην έχει μειώσει το προσωπικό της κατά το τρίμηνο πριν από την αίτηση και να μην έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 € τα προηγούμενα 3 έτη (τρέχον και δύο προηγούμενα). Στην επιχορήγηση συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματα αδείας.  

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v