Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΦΚΑ: Ευεργετήματα και παγίδες με τη νέα ρύθμιση των 24 δόσεων

Τι αποκαλύπτει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν χιλιάδες οφειλέτες. Ποιες οι ευνοϊκές προβλέψεις για ασφαλιστική ενημερότητα, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. Πότε τρώνε... πόρτα από κάθε άλλη ρύθμιση.  

ΕΦΚΑ: Ευεργετήματα και παγίδες με τη νέα ρύθμιση των 24 δόσεων

Σειρά ευεργετημάτων περιγράφει για όσους ενταχθούν στη νέα πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, εγκύκλιος του ΕΦΚΑ. Περιλαμβάνει όμως κι ένα σημαντικό μειονέκτημα, σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, καθώς για πρώτη φορά προβλέπεται η κατάργηση του δικαιώματος επανένταξης της ίδιας οφειλής σε άλλη ρύθμιση.

Οι αιτήσεις, έχουν ήδη ξεκινήσει και υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Έτσι, οι οφειλέτες του ΕΦΚΑ μπορούν να διακανονίσουν τα χρέη τους σε έως 24 δόσεις, ώστε με ελάχιστο μηνιαίο ποσό δόσης τα 50 ευρώ να  λαμβάνουν ασφαλιστική ενημερότητα αλλά και προστασία  από τυχόν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. Στα ευεργετήματα της ρύθμισης, περιλαμβάνεται επίσης, και η παύση της ποινικής δίωξης σε βάρος του οφειλέτη, με την σχετική δικογραφία να τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.

Προσοχή όμως. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, η υπόθεση θα ανασύρεται από το αρχείο, προκειμένου να συνεχιστεί η ποινική διαδικασία. Παράλληλα, και για πρώτη φορά σε ρύθμιση, προβλέπεται  απαγόρευση υπαγωγής  σε νέα ρύθμιση, εάν ο οφειλέτης  δεν καταβάλει εμπρόθεσμα δύο δόσεις, εντός 12 μηνών.

Αναλυτικά, εγκύκλιος του ΕΦΚΑ διευκρινίζει τη διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση εκατοντάδων χιλιάδων οφειλετών, με το υπουργείο Εργασίας και τα στελέχη ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ να εκτιμούν ότι μπορούν να ενταχθούν σε αυτήν χιλιάδες μικροοφειλέτες με έως 5.000 ή και 10.000 ευρώ. Να σημειωθεί ότι το συνολικό χρέος επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων προς το ΚΕΑΟ ανέρχεται πλέον σε 45,46 δισ. ευρώ, με μόλις 6,3 δισ. να έχουν ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση. Βέβαια, χρέη έως 10.000 ευρώ, που σωρευτικά ανέρχονται σε 4,8 δισ. ευρώ   έχουν 1.654.324 οφειλέτες, κυρίως επαγγελματίες και κατά δεύτερο λόγο επιχειρήσεις.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου, ενεργές ρυθμίσεις είναι 356.208, με το χρέος που μένει να εξοφληθεί να ανέρχεται σε 4,2 δισ. ευρώ.  Στην πάγια ρύθμιση των έως 12 δόσεων, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος, είχαν ενταχθεί 97.559 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες,  με συνολικό χρέος 578,5 εκατ. ευρώ. Και αυτές, βάσει της εγκυκλίου μπορούν να ενταχθούν πλέον στις 24 δόσεις, όμως η διαδικασία μπορεί να γίνει στα κατά τόπους καταστήματα του ΚΕΑΟ, καθώς η ηλεκτρονική διαδικασία θα «ανοίξει» τις επόμενες ημέρες.  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι οφειλέτες  να έχουν ενταχθεί στην αρχική «πάγια» ρύθμιση των 12 δόσεων το  αργότερο έως 28/11/2022.

Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της κύριας οφειλής που μετά από αίτηση θα υπαχθεί στη νέα πάγια ρύθμιση, θα επιβαρύνεται από τον μήνα υπαγωγής σε αυτήν, με επιτόκιο ίσο με εκείνο της αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, προσαυξημένο κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως υπολογισμένο.

Εφόσον δε, ο οφειλέτης τηρεί τους όρους της  νέας ρύθμισης, θα ισχύουν μια σειρά από ευεργετήματα, όπως:

  • Χορήγηση  αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.
  • Παραγραφή του αξιόποινου και παύση της ποινικής δίωξης  σε βάρος του οφειλέτη. Η  σχετική δικογραφία θα τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Σε περίπτωση απώλειας του διακανονισμού, το ΚΕΑΟ θα ενημερώσει αμελλητί, θα υποβάλλει βεβαίωση του χρόνου απώλειας της ρύθμισης και του υπολειπόμενου οφειλόμενου χρέους στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ο οποίος θα ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο προκειμένου να συνεχιστεί η ποινική διαδικασία. Προσοχή όμως. Εάν ο οφειλέτες έχει απολέσει  ανάλογη ρύθμιση στο παρελθόν για την ίδια οφειλή, θα αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του, αλλά και η παραγραφή του ποινικού αδικήματος.
  • Αναστολή της εκτέλεσης  ποινής που έχει επιβληθεί ή, διακοπή σε περίπτωση που η εκτέλεσή της είχε αρχίσει. 
  • Αναστολή της  συνέχισης των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων.  
  • Αναστολή του χρόνου  παραγραφής των οφειλών.
Μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης ένταξης στη ρύθμιση, ο οφειλέτης θα πρέπει να  καταβάλει το ποσό της πρώτης δόσης, έως και την  τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Όσο για τις επόμενες δόσεις, αυτές θα καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. 
 
Η ρύθμιση θα χάνεται, στις εξής περιπτώσεις:
  • Δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα δεύτερη δόση εντός έκαστου δωδεκαμήνου ρύθμισης.
  • Δημιουργηθεί νέα οφειλή.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης ανά δωδεκάμηνο και η τακτοποίηση αυτής της εκκρεμότητας γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης. Στην περίπτωση αυτή όμως, επιβάλλεται προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 15% επί του ποσού της δόσης. Εφόσον η ρύθμιση χαθεί, χάνονται και όλα τα ευεργετήματα  που προκύπτουν από αυτή, καθίσταται ως απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο και των αναλογούντων σε αυτό προσαυξήσεων και επανενεργοποιούντα τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. Παράλληλα  και βάσει του νόμου, απαγορεύεται η υπαγωγή της συγκεκριμένης οφειλής σε νέα ρύθμιση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v