Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καταγγελίες εργαζομένων στα αναπτυξιακά προγράμματα για «εν κρυπτώ τοποθετήσεις προϊσταμένων»

«Ορίζονται νέοι Προϊστάμενοι "εν κρυπτώ", χωρίς καμία συνθήκη αξιοκρατίας, ισοτιμίας και διαφάνειας, σε νεοσύστατες ή/και υφιστάμενες δομές, με απλές συνοπτικές αποφάσεις της Διοίκησης της ΜΟΔ ΑΕ ή/και του εποπτεύοντος υπουργού», καταγγέλλει ο Σύλλογος των Εργαζομένων στη ΜΟΔ.

Καταγγελίες εργαζομένων στα αναπτυξιακά προγράμματα για «εν κρυπτώ τοποθετήσεις προϊσταμένων»

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) με ανακοίνωσή του καταγγέλλει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις επιλογές της σχετικά με τις μαζικές τοποθετήσεις προσωπικού σε θέσεις ευθύνης.

Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, «την τρέχουσα περίοδο παρακολουθούμε να ορίζονται νέοι Προϊστάμενοι "εν κρυπτώ", χωρίς καμία συνθήκη αξιοκρατίας, ισοτιμίας και διαφάνειας, σε νεοσύστατες ή/και υφιστάμενες δομές, με απλές συνοπτικές αποφάσεις της Διοίκησης της ΜΟΔ ΑΕ ή/και του εποπτεύοντος υπουργού, με την "απλή" επίκληση των μεταβατικών διατάξεων του Ν 4914/22, πρεσβεύοντας ένα νέο πνεύμα "αριστείας" με την επιστροφή στο παρελθόν.

Επιλογές που αποδυναμώνουν τον ρόλο και τον χαρακτήρα της ΜΟΔ ΑΕ, υποβαθμίζουν το εργασιακό μας μέλλον και διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο διοίκησης, με αναξιοκρατία και αδιαφάνεια.

Με δεδομένο ότι δεν έχει ακολουθηθεί καμία διοικητική διαδικασία για εσωτερική πρόσκληση στελέχωσης κι εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καταγγέλλουμε την Πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΝΕΠ για την πολιτική της επιλογή.

Απαιτούμε την άμεση εφαρμογή του άρθρου 39 του Ν. 4314/2014 για επιλογή Προϊσταμένων Ειδικών Υπηρεσιών και των Μονάδων τους, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας και μόνο. Καλούμε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΝΕΠ και της ΜΟΔ ΑΕ να αναστείλουν την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του Ν 4914/22 και την άμεση προκήρυξη Διαγωνισμού επιλογής προσωπικού σε θέσεις ευθύνης. Δηλώνουμε ότι ο ΣΕΜΟΔ δεν δέχεται να υπάρξει μοριοδότηση της θητείας σε θέση ευθύνης σε νέα διαγωνιστική διαδικασία, όσων τοποθετούνται με την αξιοποίηση των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 66 παρ.19 Ν. 4914/22.

Είναι παράδοξο ότι, ένα χρόνο μετά την ψήφιση του νόμου 4914/22 "ΕΣΠΑ 2021-2027" και λίγους μήνες πριν τις επερχόμενες εκλογές, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΝΕΠ, αντί να αποκαταστήσει τις χρόνιες μισθολογικές αδικίες και ανισότητες μεταξύ του υφιστάμενου προσωπικού του ίδιου εκπαιδευτικού επιπέδου -που η ίδια έχει αναγνωρίσει επανειλημμένα-, επιλέγει να αποκαταστήσει τους "αρεστούς" της σε θέσεις ευθύνης εφαρμόζοντας πρακτικές του παρελθόντος, που όλοι μας έχουμε καταδικάσει.

Ζητάμε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΝΕΠ και τον Υπουργό Α. Γεωργιάδη να τηρήσει τις δεσμεύσεις του για την αποκατάσταση των χρόνιων μισθολογικών αδικιών με την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας, να διασφαλίσει τη διαφάνεια με τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης μέσω διαγωνισμού και την πλήρη ενεργοποίηση των διαδικασιών κινητικότητας.

Ζητάμε από τη ΜΟΔ ΑΕ ως εργοδότη αλλά και φορέα διαχείρισης του προσωπικού που απασχολείται στο ΕΣΠΑ, να μεριμνήσει για την εφαρμογή ενιαίου συστήματος κινητικότητας προσωπικού, για την πρόσκληση ενδιαφέροντος σε θέσεις ευθύνης μέσω διαγωνισμού και να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή διατάξεων μισθολογικής εξομάλυνσης», καταλήγει η ανακοίνωση, που υπογράφεται από τον πρόεδρο του Συλλόγου Ν. Καραγεωργόπουλο και τον Γ. Γραμματέα Δημ. Ψαλλίδα. 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v