Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πότε και γιατί στέλνει η ΑΑΔΕ email στους φορολογούμενους

Η αναλυτική πληροφόρηση της ΑΑΔΕ για τους λόγους που οδηγούν σε αποστολή email σε φορολογούμενους. Οι διευθύνσεις -κλειδιά για αδήλωτα αναδρομικά και αποδοχές.

Πότε και γιατί στέλνει η ΑΑΔΕ email στους φορολογούμενους

Τις προηγούμενες ημέρες, εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι έλαβαν ηλεκτρονικό γράμμα από την ΑΑΔΕ με τον τίτλο «Κοινοποίηση πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου ν.4223/2013 (ΕΝΦΙΑ) έτους 2023». Δεν είναι λίγοι αυτοί που τρόμαξαν ότι κάτι «κακό» φορολογικά τους έχει βρει. Σύντομα διαπίστωσαν πως απλώς η ΑΑΔΕ υπενθύμιζε πως έχει εκδοθεί το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ, καθώς πλησίαζε η προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης.

Αυτή είναι μόνο μία από τις περιπτώσεις όπου η Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης στέλνει ειδοποιητήρια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους φορολογούμενους. Πέρυσι μόνο 97.613 δηλώσεις ΦΠΑ δεν υποβλήθηκαν εγκαίρως, αλλά μετά από ηλεκτρονικό γράμμα ή τηλεφώνημα από την ΑΑΔΕ, υποβλήθηκαν επιπλέον 16.712 δηλώσεις. Για όσους και πάλι δεν συμμορφώθηκαν, η ΑΑΔΕ προχωρά στη λήψη άλλων μέτρων…

Η ΑΑΔΕ μέσα από έναν Οδηγό ερωτήσεων - απαντήσεων λύνει τις απορίες των φορολογουμένων που σχετίζονται με τους λόγους για τους οποίους μπορεί οι φορολογούμενοι να λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα από τη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης, τις διευθύνσεις αποστολής (παραμονεύουν και «καλοθελητές» για απάτες) αλλά και πότε πρέπει να αγνοήσουν το μήνυμα.

1.  Για ποιο λόγο λαμβάνω ηλεκτρονικά μηνύματα από τη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης;

Το Τμήμα Α’-Δράσεων Προληπτικής Συμμόρφωσης της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης αποστέλλει
ηλεκτρονικά μηνύματα έχοντας ως στόχο την άμεση και οικειοθελή ανταπόκριση των φορολογουμένων έναντι
των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που χρησιμοποιούνται από τη Διεύθυνση
Φορολογικής Συμμόρφωσης είναι οι: [email protected] και [email protected].

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται από τη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης διακρίνονται σε
δύο μεγάλες κατηγορίες:

α) ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ: Τα ηλεκτρονικά μηνύματα υπενθύμισης αφορούν στην υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. σε επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά και Διπλογραφικά βιβλία. Αποστέλλονται σε μηνιαία βάση (Διπλογραφικά) και τέσσερις φορές, ετησίως (Απλογραφικά) λίγες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, με στόχο την υπενθύμιση της σχετικής υποχρέωσης. Αποδέκτες είναι οι υπόχρεοι που, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ακόμα υποβάλει τη δήλωσή τους.

β) ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ: Τα ηλεκτρονικά μηνύματα εντοπισμού απευθύνονται σε φορολογουμένους που δεν έχουν ικανοποιήσει εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Αποστέλλονται μετά από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων ή πληρωμής των οφειλών. Αφορούν στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  1. Φ.Π.Α. σε επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά και Διπλογραφικά βιβλία: όταν δεν έχει υποβληθεί η περιοδική δήλωση εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου υπόχρεων.
  1. Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων: όταν δεν έχει υποβληθεί η δήλωση εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου υπόχρεων.
  2. Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων: όταν δεν έχει υποβληθεί η δήλωση εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου υπόχρεων.
  3. Πρόσφατες Ληξιπρόθεσμες Οφειλές: όταν δεν έχουν πληρωθεί εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου η/οι βεβαιωμένη/ες οφειλή/ες, που έληξε/αν έως την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.
  4. Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών: όταν δεν έχει υποβληθεί η δήλωση εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου των υπόχρεων που προκύπτουν μετά από διασταύρωση με δεδομένα από τρίτες πηγές.
  5. Λοιπές Φορολογικές υποχρεώσεις: όπως είναι η μη υποβολή δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων, η υποβολή κενών δηλώσεων Φ.Π.Α., η μη υποβολή δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών κ.α.
  6. Διασταυρώσεις: όταν από διασταυρώσεις που διενεργούνται, εντοπιστούν φορολογούμενοι που είτε δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση παρά την υποχρέωσή τους, είτε έχουν αποκτήσει εισοδήματα τα οποία δεν έχουν συμπεριλάβει σε δήλωσή τους και με βάση κάθε στοιχείο και πληροφορία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση δύναται να εκδώσει πράξη εκτιμώμενου ή διοικητικού προσδιορισμού φόρου, κατά περίπτωση.

2. Όλα τα ηλεκτρονικά μηνύματα που λαμβάνω από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και από την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] προέρχονται από τη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης;

Όχι. Υπάρχουν και άλλες Διευθύνσεις της ΑΑΔΕ οι οποίες αποστέλλουν μαζικά ηλεκτρονικά μηνύματα σε φορολογουμένους, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] . Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που λαμβάνετε από τη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης διακρίνονται από τα αντίστοιχα των άλλων Διευθύνσεων, διότι σε όλα αναφέρεται ο τίτλος της Διεύθυνσης. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας των φορολογουμένων με τη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected].

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις εντοπισμού αδήλωτων εισοδημάτων οι φορολογούμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας : [email protected][email protected] και

[email protected], ανάλογα με το είδος της διασταύρωσης στην οποία έχουν εντοπιστεί.

3. Για ποιο λόγο λαμβάνω ηλεκτρονικά μηνύματα από τη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης, ενώ έχω τακτοποιήσει τις φορολογικές μου υποχρεώσεις;

Εάν έχετε τακτοποιήσει τη φορολογική σας υποχρέωση μετά την ημερομηνία αναζήτησής της στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, τότε λαμβάνετε ηλεκτρονικό μήνυμα εντοπισμού ή υπενθύμισης, αφού η Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης δεν έχει ενημερωθεί εγκαίρως για την τακτοποίηση αυτή. Η ημερομηνία αναζήτησης αναγράφεται πάντοτε στα ηλεκτρονικά μηνύματα εντοπισμού. Σε περίπτωση που έχετε ήδη τακτοποιήσει τη συγκεκριμένη υποχρέωση, αγνοήστε το μήνυμα που λάβατε.

4. Για ποιο λόγο λαμβάνω ηλεκτρονικά μηνύματα από τη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης, ενώ δεν είμαι εγώ ο αποδέκτης;

Η Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης καταρτίζει τη λίστα αποδεκτών της βάσει των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που είναι καταχωρημένες στο TAXISNET και έχουν δηλωθεί από τους πιστοποιημένους χρήστες. Μόνος αρμόδιος για την αλλαγή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης είναι ο ίδιος ο φορολογούμενος.

5. Από ποια Υπηρεσία λαμβάνω τηλεφωνήματα για την τακτοποίηση των φορολογικών μου υποχρεώσεων;

Στη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης αναπτύσσονται δράσεις τηλεφωνικής επικοινωνίας, που αφορούν σε αξιολογημένες, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, ομάδες φορολογουμένων και οφειλετών. Για τον λόγο αυτό έχει συσταθεί τηλεφωνικό κέντρο εξερχόμενων κλήσεων, το οποίο στελεχώνεται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης, με κύρια αρμοδιότητα την τηλεφωνική επικοινωνία με φορολογούμενους πολίτες και στόχο την επίτευξη εκούσιας συμμόρφωσης ως προς την υποβολή των δηλώσεων και τη συμπερίληψη σε αυτές όλων των δεδομένων, καθώς και την καταβολή των οφειλών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v