Κίνδυνος... υπερφόρτωσης έργων στην Πληροφορική

Πλήθος έργων έχουν αναλάβει οι εταιρείες του κλάδου. Πονοκέφαλο αποτελεί η έγκαιρη υλοποίηση με ικανοποιητικό περιθώριο κέρδους. Το ερώτημα για την μετά «Ταμείο Ανάκαμψης» εποχή.

Κίνδυνος... υπερφόρτωσης έργων στην Πληροφορική

«Το μόνο πρόβλημα που δεν αντιμετωπίζουμε είναι η αναζήτηση και εύρεση εργασιών. Αντίθετα, το μεγάλο στοίχημα για εμάς αποτελεί το να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε έγκαιρα και σωστά τα έργα και όλα αυτά στο τέλος της ημέρας να αφήσουν κάποιο ικανοποιητικό περιθώριο κέρδους, κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο εκ των προτέρων».

Με αυτό τον τρόπο περιγράφει οικονομικός διευθυντής εισηγμένης εταιρείας τις τρέχουσες συνθήκες στον κλάδο πληροφορικής, επεξηγώντας: «Όλα τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν ημερομηνία λήξεως, αλλά σε πολλές περιπτώσεις η εκκίνησή τους αργοπορεί. Στην όλη αυτή καθυστέρηση έχει συμβάλει ως ένα βαθμό και η διπλή εκλογική αναμέτρηση, η οποία πήγε την κατάσταση λίγους ακόμη μήνες παραπίσω. Εμείς όμως οι εταιρείες έχουμε ήδη προσλάβει το απαιτούμενο στελεχιακό δυναμικό, το οποίο μας κοστίζει περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν, λόγω της ανοδικής πορείας των αποδοχών των εργαζομένων στον κλάδο. Επιβαρυνόμαστε δηλαδή με αυξημένο κόστος, χωρίς να προχωρεί το έργο.

Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι οι μετακινήσεις στελεχών από μια εταιρεία στην άλλη. Με όλη αυτή τη διαδικασία, οι επιχειρήσεις του κλάδου δυσκολεύονται να δημιουργήσουν συμπαγείς και ομοιογενείς ομάδες εργασίας, έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η αποδοτικότητά τους.

Υπάρχει τέλος και το ζήτημα του κόστους. Οι εταιρείες έχουν αναλάβει έργα έναντι συγκεκριμένων τιμημάτων, ωστόσο καλούνται συχνά να αντιμετωπίσουν υψηλότερα έξοδα απ’ ό,τι περίμεναν, καθώς πέρα από τις αμοιβές του προσωπικού ανοδικά έχει κινηθεί και το κόστος άλλων κατηγοριών όπως π.χ. του εξοπλισμού, της ενέργειας και φυσικά της χρηματοδότησης, λόγω της πορείας των επιτοκίων».

Όλα αυτά βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνουν ότι οι προοπτικές των εταιρειών πληροφορικής δεν είναι ανοδικές σε ό,τι αφορά τον κύκλο εργασιών τους και την κερδοφορία τους κατά τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, σε ορισμένες επιχειρήσεις του κλάδου -και ιδιαίτερα σε εκείνες που δεν εστίασαν στη διεκδίκηση έργων στα οποία έχουν εξειδίκευση και συγκριτικό πλεονέκτημα- τα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν χειρότερα από τις προβλέψεις.

Η «επόμενη μέρα»

Πέραν όμως όλων αυτών των ζητημάτων που απασχολούν κυρίως όσες εταιρείες πληροφορικής διεκδικούν έργα του Ελληνικού Δημοσίου, οι επιχειρήσεις του κλάδου καλούνται την ώρα που «τρέχουν με το γκάζι στο τέρμα» να σχεδιάσουν παράλληλα και τη στρατηγική τους για την περίοδο που θα ακολουθήσει τα κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξης και του νέου ΕΣΠΑ.

Οι εταιρείες πληροφορικής καλούνται να δώσουν μεγάλη έμφαση και να επενδύσουν σε έρευνα και ανάπτυξη, εστιάζοντας σε τομείς όπως οι εφαρμογές cloud, τα data analytics, το cyber security και φυσικά η τεχνητή νοημοσύνη.

Μεγάλες επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους (μεταξύ αυτών τράπεζες, ενεργειακές και ασφαλιστικές εταιρείες) θεωρούν αναγκαιότητα τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και μάλιστα πριν τις προλάβει ο ανταγωνισμός και μείνουν ανεπανόρθωτα πίσω. Ωστόσο, δεν υπάρχει η «μία και μοναδική λύση» και γι’ αυτό ζητούμενο αποτελεί το πότε και το πού τελικά θα επενδύσουν. Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, οι εταιρείες πληροφορικής θα πρέπει να έχουν προετοιμαστεί έγκαιρα και οι ίδιες προκειμένου να ικανοποιήσουν σωστά τις ανάγκες των πελατών τους, πριν προσφέρουν καλύτερες λύσεις οι δικοί τους ανταγωνιστές.

Τέλος, υπάρχει και το μέτωπο του εξωτερικού. «Όσο και αν τα έργα στην Ελλάδα είναι τόσο πολλά, θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την αύξηση των εργασιών μας στο εξωτερικό», υποστηρίζει χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της Space Hellas Γιάννης Μερτζάνης. Η περαιτέρω επέκταση στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με την εκμετάλλευση συνεργειών και τη στροφή προς εργασίες υψηλότερου περιθωρίου κέρδους (π.χ. υπηρεσίες, ΙΤ) αποτελεί για τον Γιάννη Μερτζάνη τον τρόπο με τον οποίο η Space Ηellas θα κληθεί να διατηρήσει -ή και να αυξήσει- τα μεγέθη της μετά το 2027, όταν θα έχουν απορροφηθεί τα κονδύλια του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης.

Από την πλευρά της η Entersoft (δραστηριοποιείται στο επιχειρηματικό λογισμικό και ευνοείται από το Ταμείο Ανάκαμψης μόνο μέσα από τις δανειοδοτήσεις του προς τον ιδιωτικό τομέα) δίνει μεγάλη έμφαση στην αγορά της Ρουμανίας, επιχειρώντας να μεταφέρει το ελληνικό επιτυχημένο μοντέλο της στα Βαλκάνια.

Όσο για την Profile που ήδη δραστηριοποιείται κυρίως στο εξωτερικό και επενδύει περίπου το 25% του τζίρου της σε έρευνα και ανάπτυξη, η διατήρηση των επιδόσεών της και μετά το 2027 θα μπορούσε κάλλιστα να προέλθει μέσα από δύο εξαγορές εταιρειών, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από τα κέρδη των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v