Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΣΤΑΤ: Βουτιά εισαγωγών από Ρωσία, άλμα εξαγωγών προς Ουκρανία το 2023

Η αξία εξαγωγών της Ελλάδας στην Ουκρανία ανήλθε σε 830,4 εκατ. ευρώ (αύξηση 142,4%). Το εμπορικό ισοζύγιο ήταν θετικό, το πλεόνασμα ανήλθε σε 526,3 εκατ. ευρώ.

ΕΛΣΤΑΤ: Βουτιά εισαγωγών από Ρωσία, άλμα εξαγωγών προς Ουκρανία το 2023

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για παροχή εξειδικευμένης στατιστικής πληροφόρησης λόγω των διαδραματιζόμενων εξελίξεων που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανακοινώνει στοιχεία του διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδας και Ρωσικής Ομοσπονδίας και μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας.

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΡΩΣΙΑΣ

Τον Δεκέμβριο 2023 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 98,0 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 88,7% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2022 που ήταν 870,3 εκατ. ευρώ.

Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία τον Δεκέμβριο 2023 ανήλθε σε 6,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 20,3% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2022 που ήταν 8,3 εκατ. ευρώ.

Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας τον Δεκέμβριο 2023 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 91,4 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2023 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 2.445,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 73,8% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2022 που ήταν 9.334,1 εκατ. ευρώ.

Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία την περίοδο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2023 ανήλθε σε 96,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 38,4% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2022 που ήταν 156,4 εκατ. ευρώ.

Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας την περίοδο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2023 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 2.349,6 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

  • Το έτος 2022, 397 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εισαγωγές από τη Ρωσία και 404 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εξαγωγές προς τη Ρωσία.
  • Το έτος 2023, 121 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εισαγωγές από τη Ρωσία και 245 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εξαγωγές προς τη Ρωσία.

ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Τον Δεκέμβριο 2023 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 33,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 48,3% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2022 που ήταν 64,4 εκατ. ευρώ.

Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία τον Δεκέμβριο 2023 ανήλθε σε 88,0 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 43,6% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2022 που ήταν 61,3 εκατ. ευρώ.

Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ουκρανίας τον Δεκέμβριο 2023 ήταν θετικό και ανήλθε σε 54,7 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2023 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 304,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,4% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022 που ήταν 280,5 εκατ. ευρώ.

Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2023 ανήλθε σε 830,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 142,4% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022 που ήταν 342,6 εκατ. ευρώ.

Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ουκρανίας την περίοδο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2023 ήταν θετικό και ανήλθε σε 526,3 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).

  • Το έτος 2022, 387 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εισαγωγές από την Ουκρανία και 473 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εξαγωγές προς την Ουκρανία.
  • Το έτος 2023, 436 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εισαγωγές από την Ουκρανία και 464 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εξαγωγές προς την Ουκρανία.

* Δείτε όλη την ανάλυση, πίνακες και γραφήματα, στη στήλη "Συνοδευτικό Υλικό"

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v