Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Eurobank: Τα κλειδιά και οι στόχοι για τα δημοσιονομικά

Οι δημοσιονομικοί στόχοι περιλαμβάνουν την εφαρμογή μέτρων στήριξης €2,4 δισ. για το 2024-25, καθώς σε αυξημένες επενδύσεις μέσω του ΠΔΕ, αναφέρουν οι αναλυτές της τράπεζας. Οι προκλήσεις και τι κρίνει την επίτευξη σταθερότητας.

Eurobank: Τα κλειδιά και οι στόχοι για τα δημοσιονομικά

Με δεδομένο ότι οι μακροοικονομικές προβλέψεις του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα επαληθευθούν (μεταξύ άλλων ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ στο 2.5% και στο 2.6% για το 2025 και το 2026 αντίστοιχα, πληθωρισμός στο 2,6% και στο 2,0% για το 2025 και το 2026 αντίστοιχα, κτλ), η συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη είναι δυνατόν να συνοδευθεί από δημοσιονομικά ισορροπημένες δράσεις, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο, τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Τα παραπάνω, αναφέρουν, συμπερασματικά, οι αναλυτές της Eurobank στο Οικονομικό Δελτίο «7 Ημέρες Οικονομία» για τις δημοσιονομικές εξελίξεις κατά το 1ο τρίμηνο του 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης που δημοσίευσε το Υπουργείο Οικονομικών στις 3 Μαΐου 2024, το δημοσιονομικό ισοζύγιο ανήλθε στο €-1,0 δισ το Α’ τρίμηνο 2024, αυξημένο κατά 99.7% σε ετήσια βάση. Το πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο ανήλθε στα €1,9 δισ., μειωμένο κατά 17,7% σε ετήσια βάση. Τα συνολικά έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν στα €24.0 δισ., μειωμένα κατά -1.7% σε ετήσια βάση ενώ οι συνολικές δαπάνες ανήλθαν στα €22.6 δις., μειωμένες κατά 1,4% σε ετή-σια βάση.

Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό 2024, ο στόχος για το πρωτογενές δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2024 ανέρχεται σε 2,1%ΑΕΠ (πρωτογενές πλεόνασμα). 

Οι δημοσιονομικοί στόχοι περιλαμβάνουν την εφαρμογή μέτρων στήριξης της οικονομίας συνολικού ύψους €2,4 δισ. για την περίοδο 2024-2025, καθώς και σε αυξημένες επενδύσεις μέσω του ΠΔΕ, το οποίο θα αυξηθεί κατά €0,4 δισ.

* Δείτε όλη την ανάλυση, πίνακες και γραφήματα, στη στήλη "Συνοδευτικό Υλικό"

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v