Η κρίση πλήττει και τον κλάδο των τροφίμων

Kαθίζηση υπέστησαν τα αποτελέσματα του κλάδου των τροφίμων στο ελληνικό χρηματιστήριο κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου. Τι έκαναν - τι προβλέπουν ιχθυοκαλλιέργειες, αρτοβιομηχανίες, super market. Οι... εξαιρέσεις.

  • της Αλεξάνδρας Γκίτση
Η κρίση πλήττει και τον κλάδο των τροφίμων
Kαθίζηση υπέστησαν τα αποτελέσματα του κλάδου των τροφίμων στο ελληνικό χρηματιστήριο κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα έναν χρόνο πριν.

Η διεθνής οικονομική κρίση βύθισε τον όγκο των πωλήσεων και των τιμών στα πωλούμενα προϊόντα, οδηγώντας αρκετές εκ των εταιριών του κλάδου σε ζημιογόνο εξάμηνο και τις περισσότερες σε πτώση κερδών και πωλήσεων.

Την ίδια ώρα θολό είναι το τοπίο για την πορεία των μεγεθών των περισσότερων εξ αυτών στο δεύτερο εξάμηνο της χρήσης, ενώ οι πιο πολλές δεν προχώρησαν στη διατύπωση συγκεκριμένων στόχων για το σύνολό της.

Βέβαια, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις: ο όμιλος Vivartia ανακοίνωσε πως αναμένει βελτίωση των οικονομικών του μεγεθών σε σχέση με τα μεγέθη του για το σύνολο της τρέχουσας χρήσης, ενώ από την πλευρά τους η Μύλοι Λούλη και η Κρι Κρι διατύπωσαν συγκεκριμένες εκτιμήσεις συνολικά γι’ αυτή.
 
Συγκεκριμένα, η Μύλοι Λούλη εκτιμά ότι οι πωλήσεις της σε επίπεδο μητρικής θα ανέλθουν στα 84 εκατ. ευρώ, τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων) σε ετήσια βάση υπολογίζεται ότι θα φτάσουν τα 11 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται ότι τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης, προ φόρων στην Ελλάδα θα κυμανθούν γύρω από το ποσό των 5 εκατ. ευρώ ή 6% επί του κύκλου εργασιών σε ετήσια βάση.

Από την άλλη πλευρά, η Κρι Κρι εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών του ομίλου θα ανέλθει στα 41,5 εκατ. ευρώ από 39,736 εκατ. ευρώ το 2008 και τα κέρδη προ φόρων στα 3,650 εκατ. ευρώ από 3,505 εκατ. ευρώ το 2008.

Οι ιχθυοκαλλιέργειες

Στις χαμηλές τιμές πώλησης της τσιπούρας για το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου εξαμήνου, που επηρεάστηκαν από την κρίση του κλάδου η οποία ξεκίνησε από το 2008 και από τη χρηματοοικονομική κρίση γενικότερα, αποδίδουν την κάμψη των μεγεθών τους οι εισηγμένες του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών.
 
Επιπλέον, η μείωση των μεγεθών στο εξάμηνο αποδίδεται και στην πολιτική των εταιριών του χώρου να περιορίσουν την παραγωγή και πώληση γόνου και ιχθυοτροφών σε τρίτους κατά τη διάρκεια της κρίσης που σημειώθηκε για τον περιορισμό του πιστοληπτικού κινδύνου στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον του χώρου της ιχθυοκαλλιέργειας.

Ωστόσο, η ανάκαμψη της τιμής της τσιπούρας από τον Μάιο του 2009 επέδρασε θετικά στις οικονομικές επιδόσεις του δευτέρου τριμήνου, γεγονός που αναμένεται να συνεχιστεί και στο δεύτερο εξάμηνο.

Συγκεκριμένα, τα κέρδη μετά φόρων της Νηρέας στο πρώτο εξάμηνο του έτους υποχώρησαν στα 2,21 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 4,97 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα ενοποιημένα κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες ανήλθαν στα 2,9 εκατ. ευρώ σημειώνοντας ποσοστιαία μείωση 32,3%, ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκε στα 53,6 εκατ. ευρώ έναντι 46,2 εκατ. ευρώ που ήταν στο περυσινό εξάμηνο, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει αύξηση της τάξης του 16%.

Σε ό,τι αφορά τον όμιλο Σελόντα, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του υποχώρησαν κατά 51,4% και διαμορφώθηκαν στο 1,132 εκατ. ευρώ.

Οι αρτοβιομηχανίες και οι αλευροβιομηχανίες

Μικτή εικόνα εμφάνισαν οι εταιρίες της κατηγορίας αρτοβιομηχανίες - αλευροβιομηχανίες, αν και η πλάστιγγα έγειρε προς ένα κακό πρώτο εξάμηνο.

Διεύρυνση ζημιών στο εξάμηνο και πτώση πωλήσεων εμφάνισε η Nutriart. Συγκεκριμένα, οι ζημίες μετά από φόρους του ομίλου ανήλθαν στα 3,846 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,831 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008, ενώ οι πωλήσεις του μειώθηκαν κατά 10,6% σε σύγκριση με το 2008 και διαμορφώθηκαν στα 45,9 εκατ. ευρώ από 56,595 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο πέρυσι.

Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις αλεύρων παρουσίασαν κάμψη κατά 5,279 εκατ. ευρώ, οι αντίστοιχες στον κλάδο καταναλωτικών μειώθηκαν κατά 5,499 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις στον κλάδο των κατεψυγμένων κατέγραψαν αύξηση 118 χιλιάδες ευρώ.
 
Από την άλλη πλευρά, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη της Αρτοβιομηχανίας Καραμολέγκος παρουσίασαν πτώση 4,7%, με αποτέλεσμα να ανέλθουν στις 661.578 ευρώ, ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση 5,1% και έφτασε στα 30,61 εκατ. ευρώ.
 
Για το δεύτερο εξάμηνο η διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι η έναρξη της παραγωγής και των πωλήσεων από τις 15 Ιουλίου της Karamolegos Bakery Romania S.A. θα ενισχύσει την αναπτυξιακή πορεία της.

Σε ό,τι αφορά τις αλευροβιομηχανίες, η Μύλοι Κεπενού εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους 28.771 ευρώ έναντι κερδών 231.510 ευρώ, ενώ οι πωλήσεις σημείωσαν πτώση 21,79% και έφτασαν στα 16,8 εκατ. ευρώ. Ζημίες 446.990 ευρώ έναντι κερδών 242.130 ευρώ σημείωσε και η εταιρία Χατζηκρανιώτης, της οποίας οι πωλήσεις μειώθηκαν 31,62% στα 2,96 εκατ. ευρώ.

Αντιθέτως, η Μύλοι Λούλη εμφάνισε αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 4,6%, κάμψη του κύκλου εργασιών 15,2% σε επίπεδο μητρικής και 15,09% στον όμιλο, ενίσχυση 7,62% των κερδών προ φόρων στην Ελλάδα και πτώση 16,59% σε επίπεδο ομίλου καθώς και αύξηση 10,43% στα καθαρά κέρδη της μητρικής και μείωση 16,61% στον όμιλο.

"Πονάει" και το λιανεμπόριο

Ισχυρές πιέσεις που αναμένεται να ενταθούν τους προσεχείς μήνες δέχεται το λιανεμπόριο τροφίμων αφού το αρνητικό οικονομικό κλίμα οδήγησε σε ελαφρά συρρίκνωση των πωλήσεων του οργανωμένου λιανεμπορίου σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008. O όμιλος Ατλάντικ εμφάνισε ζημίες από κέρδη και μείωση 7,7% των πωλήσεων.
 
Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες 1,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2008, ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών υποχώρησε στα 277,2 εκατ. ευρώ. Τα EBITDA έφτασαν στα 3,2 εκατ. ευρώ έναντι 7,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2008, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους για το πρώτο εξάμηνο του 2009 ανήλθε στο 20,7% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v