Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

"Ψαλίδι" στα δάνεια από ισχυρές εισηγμένες

Ποσό γύρω στα 900 εκατ. εξοικονόμησαν οι πρώτες 12 εταιρίες που δημοσίευσαν τα αποτελέσματά τους στο εννεάμηνο, μειώνοντας σχεδόν ισόποσα τις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες - Αναλυτικός πίνακας.

Ποσό γύρω στα 900 εκατ. ευρώ εξοικονόμησαν οι πρώτες δώδεκα εταιρίες που δημοσίευσαν τα αποτελέσματά τους στο εννεάμηνο του 2010, μειώνοντας σχεδόν ισόποσα τις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες - Αναλυτικός πίνακας

Το ύψος της κερδοφορίας δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για τις περισσότερες επιχειρήσεις, καθώς αυτές πολλές φορές προτάσσουν την ανάγκη για μείωση των υποχρεώσεών τους προς τις τράπεζες, άρα και την άμβλυνση του κινδύνου σε περίοδο χρηματοδοτικής στενότητας.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, μικρότερη σημασία έχει στην ανάγνωση των λογιστικών καταστάσεων του εννεαμήνου η "κάτω γραμμή", από την πορεία των ταμειακών ροών του ομίλου, λειτουργικών και επενδυτικών.

Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα, όπου εμφανίζονται οι πρώτες δώδεκα μη τραπεζικές εταιρίες που έχουν δημοσιεύσει τις λογιστικές τους καταστάσεις για το εννεάμηνο του 2010. Από τον πίνακα αυτόν προκύπτει ότι αθροιστικά:

• Οι δώδεκα εισηγμένες ενίσχυσαν το ταμείο τους με 1,67 δισ. ευρώ από τις λειτουργικές τους δραστηριότητες, όταν το σύνολο των δημοσιευμένων κερδών τους ήταν μόλις 393 εκατ. ευρώ!

• Διέθεσαν 780 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση επενδύσεων.

• Τους "περίσσεψε" ένα ποσό γύρω στα 890 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο ποσοστό του οποίου μείωσε τον καθαρό δανεισμό τους, ενώ κάποιο μικρότερο τμήμα διατέθηκε για μέρισμα στους μετόχους.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα

Coca Cola Τρία Έψιλον: Εδώ και πολλά χρόνια, οι καθαρές ταμειακές της ροές υπερβαίνουν τις σημαντικού ύψους επενδύσεις που υλοποιεί. Διανέμει σχετικά χαμηλό μέρισμα, πλην όμως κατά διαστήματα προχωρεί σε επιστροφές κεφαλαίου.

Πλαίσιο: Μεγάλη υποχώρηση αποθεμάτων, απαιτήσεων και λειτουργικού κόστους έδωσαν τη δυνατότητα για ταυτόχρονη μείωση του καθαρού δανεισμού και των οφειλών προς τους προμηθευτές, προκειμένου οι τελευταίοι να προχωρήσουν στις ανάλογες εκπτώσεις…

ΟΤΕ: Καταφέρνει να υλοποιεί χωρίς πρόβλημα το μεγάλο επενδυτικό του πρόγραμμα και ταυτόχρονα αναμένει προσεχώς και κάποια εκατοντάδες εκατ. ευρώ μετρητά από την πώληση της συμμετοχής του στην Telekom Srbija.

Μοτοδυναμική: Οι ζημίες στην κάτω γραμμή της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως συνοδεύονται από θετικότατες ταμειακές ροές. Τόσο αυτές όσο και τα κεφάλαια που αναμένεται να εισρεύσουν από τη δρομολογούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα περιορίσουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα τον δανεισμό και θα θωρακίσουν την εισηγμένη, ακόμη και στο πλέον αρνητικό σενάριο της αγοράς.

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά: Για δεύτερη χρονιά φέτος συνεχίζονται οι θετικότατες ταμειακές ροές, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο δανεισμός και να δημιουργούνται παράλληλα οι προϋποθέσεις για επιλεγμένες επιθετικές κινήσεις στο εξωτερικό.

Autohellas: Οι παραδοσιακά πολύ καλές της λειτουργικές ταμειακές ροές συνοδεύτηκαν από θετικές επενδυτικές ταμειακές ροές χάρη στην πώληση της συμμετοχής της που διέθετε στην Avis. Και μπορεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου τα δάνεια να μην είχαν μειωθεί, ωστόσο τα διαθέσιμα εκτινάχθηκαν.

ΕΧΑΕ: "Μαγαζί γωνία" που έχει προσαρμοστεί έτσι ώστε να κάνει break even σε χαμηλούς όγκους συναλλαγών (γύρω στα 50 εκατ. ευρώ ημερησίως). Έτσι, το χρήμα ρέει και με δεδομένο τον μηδενικό δανεισμό, προσφέρεται η δυνατότητα πότε για υψηλό μέρισμα, πότε για επιστροφή κεφαλαίου, πότε για buy back κ.λπ.

Πλαστικά Θράκης: Σαφώς ωφελημένη η εταιρία από την υποχώρηση του δολαρίου κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης, καθότι η δραστηριότητά της είναι κυρίως εξαγωγική. Στο εννεάμηνο της χρήσης σημείωσε θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές κοντά στα 13 εκατ. ευρώ, όταν τα καθαρά της κέρδη ήταν λίγο χαμηλότερα από τα 2 εκατ. ευρώ.

Alpha Αστικά Ακίνητα: Οι θετικές επενδυτικές ταμειακές ροές που αναγράφονται στον παρατιθέμενο πίνακα αφορούν σε ομόλογα με εκδότη την Alpha Bank, που έληξαν και μετατράπηκαν σε καταθέσεις. Μηδενικός ο τραπεζικός δανεισμός της εισηγμένης.

Πετρόπουλος: Οι αρνητικές λειτουργικές ταμειακές ροές οφείλονται στη μείωση των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές (προφανώς για την επίτευξη καλύτερων τιμών) και οι αρνητικές επενδυτικές ροές στην εξαγορά του κλάδου λιπαντικών της Shell. Τα λειτουργικά κέρδη του εννεαμήνου είναι ζημιογόνα.

Μύλοι Λούλη: Οι θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές υπερακόντισαν τις επενδυτικές δαπάνες και έτσι ο τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε σημαντικά.

Χ.Α.:Κέρδη και ταμειακές ροές εννεαμήνου

Εταιρία

Λειτουργικές ΤΡ

Επενδυτικές ΤΡ

Σύνολο

Κέρδη 9μήνου

Coca Cola 3E

903,6

-210,7

692,9

206,5

S&B Βιομ. Ορυκτά

31,3

-16,7

14,6

13,2

ΕΧΑΕ

10,24

3,16

13,4

14,23

Μοτοδυναμική

1,48

-0,3

1,18

-0,42

Ιονική Ξενοδοχειακή

4,28

-1,08

3,2

1,19

ΟΤΕ

678,2

-573,8

104,4

131,3

Πετρόπουλος

-10

-1,1

-11,1

2,62

Πλαίσιο

6,05

0,69

6,74

0,06

Πλαστικά Θράκης

12,78

-3,82

8,96

1,85

Autohellas

17,6

16,67

34,27

15,2

Μύλοι Λούλη

11,35

-4,85

6,5

5,53

Alpha Αστικά Ακίνητα

1,62

10,1

11,72

2,2

Σύνολο

1668,5

-781,73

886,77

393,46

Τα ποσά σε εκατομμύρια ευρώ

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v