Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εισηγμένες: Δέκα ταμειακές ροές που ξεχωρίζουν

Καταλύτης για την επιβίωση των επιχειρήσεων στην οικονομική κρίση είναι το φρέσκο χρήμα. Οι ταμειακές ροές και η αξιολόγηση. Δέκα εταιρείες "μηχανές κοπής χρήματος". Αναλυτικός πίνακας.

Εισηγμένες: Δέκα ταμειακές ροές που ξεχωρίζουν
Σημαντικός παράγοντας για την αξιολόγηση των ετήσιων αποτελεσμάτων μιας εταιρείας, ή ακόμη και για την αξία της μετοχής της, είναι και η πορεία των ταμειακών ροών της.

Δηλαδή, πέρα από το ύψος των πωλήσεων, των κερδών, των ιδίων κεφαλαίων και άλλων μεγεθών, σημασία πολλές φορές έχει και κατά πόσον μέσα σε μία χρονιά κατάφερε να παραγάγει μετρητά.

Μάλιστα, οι αναλυτές πέρα από τον γνωστό δείκτη P/E (τιμή προς κέρδη ανά μετοχή) συχνά χρησιμοποιούν και τον δείκτη P/FCF (τιμή προς ελεύθερες ταμειακές ροές), αριθμητής του οποίου είναι η τρέχουσα τιμή του τίτλου και παρονομαστής οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανά μετοχή που παράγει μια εταιρεία σε έναν χρόνο.

Η αξία των ταμειακών ροών στις μέρες μας καθίσταται ακόμη πιο σημαντική για τους εξής λόγους:

Πρώτον, γιατί οι θετικές ταμειακές ροές περιορίζουν τον καθαρό δανεισμό των εταιρειών (υποχρεώσεις προς τράπεζες μείον διαθέσιμα), ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει σε μια περίοδο όπου οι τράπεζες πιέζουν για μείωση των πιστωτικών ορίων και τα επιτόκια χορηγήσεων ανεβαίνουν συνεχώς.

Δεύτερον, γιατί αν οι θετικές ταμειακές ροές προέρχονται από μείωση αποθεμάτων και από συρρίκνωση υπολοίπων πελατών τότε μειώνεται δραστικά ο κίνδυνος επισφαλειών και απομειώσεων.

Σήμερα (βλέπε στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα στη δεξιά στήλη Συνοδευτικό Υλικό) παρουσιάζουμε ενδεικτικά τις περιπτώσεις δέκα εισηγμένων μικρής κεφαλαιοποίησης, εκ των οποίων οι εννέα σημείωσαν θετικές ταμειακές ροές (λειτουργικές μείον επενδυτικές) πολύ υψηλότερες από την καθαρή τους κερδοφορία και η δέκατη (Inform Λύκος) σημείωσε ιδιαίτερα θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές, ωστόσο το ποσό αυτό διατέθηκε για την εξαγορά του υπόλοιπου 15% της Austria Card.

* Η Inform Λύκος, λοιπόν, εμφάνιζε ζημίες 870 χιλ. ευρώ (όχι λειτουργικές, αλλά εξαιτίας απομειώσεων), ενώ παράλληλα σημείωσε θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές 10,78 εκατ. ευρώ, διαθέτοντας για επενδύσεις 11,5 εκατ. ευρώ.

* Η AS Company παρουσίασε κέρδη 674 χιλ. ευρώ, αλλά εμφάνισε πολλαπλάσιες ταμειακές ροές (άνω των 4 εκατ.), με αποτέλεσμα ο καθαρός της δανεισμός στις 31/12/2011 να καταστεί αρνητικός.

* Η Kleemann είχε καθαρά κέρδη μόλις 73 χιλ. ευρώ, όμως κατάφερε να σημειώσει θετικές ταμειακές ροές 5,35 εκατ. ευρώ.

* Η Βογιατζόγλου Systems υποχρεώθηκε το 2011 σε ζημίες ύψους 357 χιλ. ευρώ, όμως τα πήγε πολύ καλύτερα στο μέτωπο των ταμειακών ροών καθώς κέρδισε κάτι παραπάνω από 3,5 εκατ. ευρώ!

* Η Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας για μία ακόμη χρονιά σημείωσε ταμειακές ροές υψηλότερες της καθαρής της κερδοφορίας (2,85 εκατ. έναντι 1,087 εκατ. ευρώ αντίστοιχα).

* Η ΕΛΤΡΑΚ πέρυσι επηρεάστηκε δυσμενώς από τη στασιμότητα στον κατασκευαστικό κλάδο, ωστόσο πέτυχε κέρδη 1,21 εκατ. ευρώ και θετικές ταμειακές ροές άνω των 12 εκατ. ευρώ (ένα μέρος δόθηκε για μερίσματα της χρήσης 2010 και το μεγαλύτερο μείωσε τον καθαρό δανεισμό).

* Η Revoil, με κέρδη 1,053 εκατ., σημείωσε θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές 17,5 εκατ. και από αυτές χρηματοδότησε επενδύσεις 9,42 εκατ. ευρώ.

* Ο πίνακας συμπληρώνεται με τρεις εταιρείες πληροφορικής, τη Space Hellas, την Profile και την Epsilon Net. Η Space Hellas εμφάνισε κέρδη 231 χιλ. και θετικές ταμειακές ροές οριακά ανώτερες των 5 εκατ. ευρώ. Η Profile δημοσίευσε κέρδη 172 χιλ. και θετικές ταμειακές ροές 740 χιλ. ευρώ. Τέλος, η Epsilon Net σημείωσε καθαρά κέρδη 167 χιλ. ευρώ και θετικές ταμειακές ροές 1,81 εκατ. ευρώ.


* Τα αναλυτικά στοιχεία με τις ταμειακές ροές των εισηγμένων δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".


** To Εuro2day.gr ενθαρρύνει τον διάλογο και την έκφραση απόψεων από τους αναγνώστες. Σχολιάστε το άρθρο και πείτε την άποψή σας δημόσια για όσα συμβαίνουν και μας αφορούν όλους. Αν θεωρείτε το άρθρο σημαντικό, διαδώστε το με τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v