4 σχήματα για τα απορρίμματα του Ν. Σερρών

Τέσσερα σχήματα επιλέχτηκαν να συνεχίσουν στη β΄ φάση του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με ανταγωνιστικό διάλογο για την επιλογή αναδόχου του έργου "Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών με ΣΔΙΤ".

4 σχήματα για τα απορρίμματα του Ν. Σερρών
Τέσσερα σχήματα επιλέχτηκαν να συνεχίσουν στη β΄ φάση του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με ανταγωνιστικό διάλογο για την επιλογή αναδόχου του έργου "Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών με ΣΔΙΤ".

Οι προεπιλεγέντες αναφέρονται κατά χρονική σειρά κατάθεσης του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντός τους:

Ένωση εταιριών ARCHIRODON GROUP - Intrakat - ΕNVITEC
Ένωση εταιριών ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - J&P ΑΒΑΞ
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
NOVAERA HELLAS

Αντικείμενο του έργου είναι μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία υποδομών της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Νομό Σερρών.

Η συνολική ετήσια ποσότητα των προς διαχείριση απορριμμάτων εκτιμάται σε 90.000 τόνους, ενώ η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί με ιδιωτικά κεφάλαια και κοινοτικούς πόρους.

Ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης θα επιλεγεί για σύμπραξη διάρκειας είκοσι επτά (27) ετών, με βασικό κριτήριο το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλει ο δημότης, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων. Επιτρέπονται όλες οι δόκιμες τεχνολογίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις την ευρωπαϊκής νομοθεσίας με πλήρη διαφάνεια και διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Φώτης Κόλλιας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v