Ελτον: Πώληση συμμετοχής της ΑΓΚΡΙΠΛΑΣ

Στην πώληση του συνόλου της συμμετοχής της 400 εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστου στο κεφάλαιο της εταιρίας με την επωνυμία ΑΓΚΡΙΠΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, αντί συνολικού τιμήματος 150.000 ευρώ, στον κ. Γρ. Φαρίδη, προχώρησε η Ελτον.

Ελτον: Πώληση συμμετοχής της ΑΓΚΡΙΠΛΑΣ
Στην πώληση του συνόλου της συμμετοχής της 400 εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστου στο κεφάλαιο της εταιρίας με την επωνυμία ΑΓΚΡΙΠΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, αντί συνολικού τιμήματος 150.000 ευρώ, προχώρησε η Ελτον.

Το ποσοστό συμμετοχής αγόρασε ο κ. Γρηγόριος Φαρίδης του Σεργίου, ο οποίος είχε ήδη στην κυριότητά του τα υπόλοιπα 200 εταιρικά μερίδια της ως άνω εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v