Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας: Δεν θα διανείμει μέρισμα

Τη συμμετοχή της εταιρίας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής ΚΕΜ ΑΒΕΕ, ύψους μέχρι 500 χιλ. ευρώ και τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2005, ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση της Δρομέας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα 25 Μαίου 2006.

Δρομέας: Δεν θα διανείμει μέρισμα
Τη συμμετοχή της εταιρίας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής ΚΕΜ ΑΒΕΕ, ύψους μέχρι 500 χιλ. ευρώ και τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2005, ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση της Δρομέας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα 25 Μαίου 2006.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2005 και η διατήρηση του ποσού των καθαρών κερδών 42.538,24 ευρώ στα ιδία κεφάλαια της εταιρίας.

Ταυτόχρονα, η Γ.Σ. ενέκρινε την κάλυψη ιδίας συμμετοχής επένδυσης του προγράμματος ”Επέκταση μονάδας χύτευσης αλουμινίου για παραγωγή νέων προϊόντων”.

Eπίσης, επανεξελέγη το μέχρι σήμερα διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας για διάστημα έξι (6) ετών καθορίζοντας τις ιδιότητες εκάστου μέλους σύμφωνα με όσα η γενική συνέλευση της 31/05/2002 είχε αποφασίσει.

Τέλος, αποφασίστηκε η συμμετοχή της εταιρίας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε., ύψους μέχρι 500 χιλ ευρώ, ενώ επικυρώθηκε η από 22/6/2005 απόφαση του Δ.Σ. περί πιστοποίησης κάλυψης ιδίας συμμετοχής σε επένδυση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v