Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Fieratex:Aγορά ιδίων μετοχών, δεν διανέμει μέρισμα

Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2005, καθώς και την αγορά ιδίων μετοχών σε ποσοστό 10%, ενέκρινε μεταξύ άλλων η ετήσια γενική συνέλευση της Fieratex που συνήλθε σήμερα 21 Ιουνίου με απαρτία 67,97%. Επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού 1,5 εκ. ευρώ.

Fieratex:Aγορά ιδίων μετοχών, δεν διανέμει μέρισμα
Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2005, καθώς και την αγορά ιδίων μετοχών σε ποσοστό 10%, ενέκρινε μεταξύ άλλων η ετήσια γενική συνέλευση της Fieratex που συνήλθε σήμερα 21 Ιουνίου με απαρτία 67,97%.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε η αγορά ιδίων μετοχών μέχρι του αριθμού των 1.031.137 τεμαχίων (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των ιδίων μετοχών που έχουν αγοραστεί ήδη με προηγούμενη απόφαση) και που αποτελεί το 10% του συνολικού αριθμού μετοχών και οι αγορές αυτές να γίνουν το αργότερο μέχρι τις 20/06/2007 και με εύρος τιμής από 0,30 ευρώ (κατώτατο όριο) μέχρι και 3,00 ευρώ (ανώτατο όριο).

Τέλος, αποφάσισε την μεταφορά ποσού 196.874,10 ευρώ από τον λογαριασμό ”Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον” στον λογαριασμό ”Ειδικό Φορολογημένο Αποθεματικό για Κάλυψη Ίδιας Συμμετοχής νόμου 3299/2004”, για κάλυψη μέρους της ίδιας συμμετοχής επενδυτικού σχεδίου που θα υποβληθεί για ένταξη στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004.

Το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού 1,5 εκ. ευρώ αφορά σε αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανολογικές εγκαταστάσεις και βελτίωση των κτιριακών υποδομών της επιχείρησης. Έχει στόχο την βελτιστοποίηση της παραγωγικής ικανότητας της εταιρίας και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2007.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v