Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Απόφαση για ομολογιακό έως 6 εκ.

Την καταβολή μερίσματος 0,09 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2005, καθώς και την έκδοση ομολογιακού δανείου με έκδοση ομολογιών μη μετατρεψίμων σε μετοχές μέχρι του ποσού των 6.000.000 ευρώ, ενέκρινε η ετήσια γενική συνέλευση της Βογιατζόγλου Systems, που συνήλθε σήμερα 22 Ιουνίου με απαρτία 84,41%.

Βογιατζόγλου: Απόφαση για ομολογιακό έως 6 εκ.
Την καταβολή μερίσματος 0,09 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2005, καθώς και την έκδοση ομολογιακού δανείου με έκδοση ομολογιών μη μετατρεψίμων σε μετοχές μέχρι του ποσού των 6.000.000 ευρώ, ενέκρινε η ετήσια γενική συνέλευση της Βογιατζόγλου Systems, που συνήλθε σήμερα 22 Ιουνίου με απαρτία 84,41%.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρίας με το κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΑ την 29.6.2006. Από 30.6.2006 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα επί τού μερίσματος. Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2006 μέσω της Eurobank.

Επίσης, εγκρίθηκε η έκδοση ομολογιακού δανείου με έκδοση ομολογιών μη μετατρεψίμων σε μετοχές μέχρι του ποσού των 6.000.000 ευρώ σε αντικατάσταση του υφιστάμενου δανεισμού της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v