Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ: Εως 6% το ποσοστό αγοράς ιδίων μετοχών

Την αγορά ιδίων μετοχών ενέκρινε μεταξύ άλλων η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας Εριουργία Τρία Λλφα που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2006 με απαρτία 68,05% του μετοχικού κεφαλαίου.

ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ: Εως 6% το ποσοστό αγοράς ιδίων μετοχών
Την αγορά ιδίων μετοχών ενέκρινε μεταξύ άλλων η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας Εριουργία Τρία Λλφα που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2006 με απαρτία 68,05% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ανώτατο ποσό ορίστηκαν οι 36.600 μετοχές ήτοι ποσοστό 6%, με κατώτατη τιμή 3,30 ευρώ (τρία ευρώ και τριάντα λεπτά) και ανώτατη τιμή 33,00 ευρώ (τριάντα τρία ευρώ) με ανώτατο χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα γίνουν οι αγορές: 12 μήνες από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι 30.6.2007.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v