Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας: Αύξηση 18,5% στα κέρδη προ φόρων ομίλου

Στα 262 χιλ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου Δρομέας για το α’ εξ’αμηνο του 2006. Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 33,86%, τα κέρδη ΕΒΙΤDΑ 33,33% και τα κέρδη προ φόρων 18,5%.

Δρομέας: Αύξηση 18,5% στα κέρδη προ φόρων ομίλου
Με αύξηση 37,43% έκλεισε ο κύκλος εργασιών της μητρικής Δρομέας για το α’ εξάμηνο του 2006, αφού από 6.133 χιλ. ευρώ το 2005 ανήλθε στα 8.429 χιλ. ευρώ το 2006, για να εμφανίσει κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙTDΑ), αυξημένα κατά 77,06%, έναντι των αντίστοιχων του προηγούμενου εξαμήνου, ήτοι 1.158 χιλ. ευρώ έναντι 654 χιλ. ευρώ.

Αντίστοιχα τα κέρδη προ φόρων εμφανίζουν αύξηση 210,6% έναντι αυτών του προηγούμενου εξαμήνου, ήτοι από 132 χιλ. ευρώ τον Ιούνιο του 2005 σε 410 χιλ. ευρώ του Ιούνιο του 2006 και αφαιρουμένων των αναλογούντων φόρων εμφανίζονται καθαρά κέρδη 396 χιλ. για το α’ εξάμηνο του 2006, με βασικά κέρδη από μετοχή 0,023 ευρώ.

Ομοίως ανοδικά κινήθηκαν και οι δείκτες του ομίλου της Δρομέας, ήτοι ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 33,86%, τα κέρδη ΕΒΙΤDΑ 33,33%, τα κέρδη προ φόρων 18,5% και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στις 262 χιλ. ευρώ.

Η καλή πορεία των πωλήσεων της μητρικής συνεχίστηκε και τους υπόλοιπους (2) μήνες του 2006 αφού με στοιχεία της 30/8/2006 ο κύκλος εργασιών εμφανίζει αύξηση της τάξεως άνω τα 37%.

Από τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους έκανε την έναρξη λειτουργίας του το νέο κατάστημά της εταιρίας στη Θεσ/νίκη, στην περιοχή της οδού Γιαννιτσών (city gate), μέσω του οποίου διατίθενται τα νέα προϊόντα (εξαρτήματα επίπλων κουζίνας και ντουλάπες σπιτιών), προϊόντα που απευθύνονται σε κατασκευαστές οικοδομών - σπιτιών και τελικούς καταναλωτές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v