ΑΝΕΚ: Νέο μέλος στο Δ.Σ. ο Α. Μαρκαντωνάκης

Επίσης, η γενική συνέλευση της ΑΝΕΚ ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις του προηγούμενου έτους και την επιλογή ορκωτών λογιστών ενώ προενέκρινε και τις αμοιβές της διοίκησης για το τρέχον έτος.

ΑΝΕΚ: Νέο μέλος στο Δ.Σ. ο Α. Μαρκαντωνάκης

Την εκλογή του κ. Αλέξανδρου Μαρκαντωνάκη του Κλεάρχου ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Μητροπολίτη Ειρηναίου Γαλανάκη του Γεωργίου, επικύρωσε η Γ.Σ. της ΑΝΕΚ που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου. 

Παράλληλα, η Γ.Σ. εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, για τετραετή θητεία, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε μέλη εκ των οποίων δύο μέλη ορίσθησαν κατά το άρθρο 15 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 18 παρ.3 του ΚΝ 2190/20, ήτοι, ο Δήμαρχος Χανίων κ. Εμμανουήλ Σκουλάκης και ο κ. Γεώργιος Φραγκιαδάκης εκ του Συνδέσμου Διπλωματούχων Οικονομικών Επιστημών και δεκατρία μέλη εκλέχθηκαν από τη ΓΣ ήτοι οι νέο Διοικητικό Συμβουλίο, για τετραετή θητεία, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής: 


1) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Αποστ. Αριθμός ψήφων υπέρ 109.848.636 και ποσοστό 99,19%
2) ΑΡΧΟΝΤAΚΗΣ Γεώργιος του Παναγιώτη. Αριθμός ψήφων υπέρ 107.827.677 και ποσοστό 97,37%
3) ΑΧΛΙΟΠΤΑΣ Κωνσταντίνος του Δημ. Αριθμός ψήφων υπέρ 108.262.031 και ποσοστό 97,76%
4) ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης του Ιωσήφ. Αριθμός ψήφων υπέρ 110.098.291 και ποσοστό 99,42%
5) ΓΕΩΡΒΑΣΑΚΗΣ Μιχαήλ του Γεωργίου. Αριθμός ψήφων υπέρ 102.760.437 και ποσοστό 92,79%
6) ΚΑΝΤΗΛΙΕΡΑΚΗΣ Δημήτριος του Γεωργίου. Αριθμός ψήφων υπέρ 110.499.627 και ποσοστό 99,78%. Ανεξάρτητο Μέλος.
7) ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Γεώργιος του Γεωργίου. Αριθμός ψήφων υπέρ 103.221.652 και ποσοστό 93,21%
8) ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Ιωάννης του Ιωάννη. Αριθμός ψήφων υπέρ 108.393.419 και ποσοστό 97,88%
9) ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ Μιχαήλ του Εμμανουήλ. Αριθμός ψήφων υπέρ 110.370.447 και ποσοστό 99,67%
10) ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Αλέξανδρος του Κλέαρχο. Αριθμός ψήφων υπέρ 110.499.627 και ποσοστό 99,78%. Ανεξάρτητο Μέλος.
11) ΜΠΑΟΥΡΑΚΗΣ Γεώργιος του Μιχαήλ. Αριθμός ψήφων υπέρ 103.796.599 και ποσοστό 93,73%
12) ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Σπυρίδων του Ιωάννη. Αριθμός ψήφων υπέρ 110.229.883 και ποσοστό 99,54%
13) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του Παναγιώτη. Αριθμός ψήφων υπέρ 108.176.575 και ποσοστό 97,68%

Επίσης, η γενική συνέλευση της ΑΝΕΚ ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις του προηγούμενου έτους και την επιλογή ορκωτών λογιστών ενώ προενέκρινε και τις αμοιβές της διοίκησης για το τρέχον έτος. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v