Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εθνική: Ante portas στρατηγικός για Πανγαία

Το σχήμα επενδυτών που «σκανάρει» την ΑΕΕΑΠ του ομίλου. Πωλητήριο και για την NBGI Private equity fund. Γιατί επιλέγεται το μοντέλο αύξησης κεφαλαίου στο συζητούμενο deal για Πανγαία. Το due diligence και οι κρίσιμες λεπτομέρειες.

Εθνική: Ante portas στρατηγικός για Πανγαία

Σε συζητήσεις με σχήμα επενδυτών για την είσοδό τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Πανγαία ΑΕΕΑΠ βρίσκεται η Εθνική Τράπεζα, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες του Euro2day για την προτεραιότητα της Πανγαία στο χρονοδιάγραμμα πωλήσεων του ομίλου.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η Εθνική βρίσκεται σε συζητήσεις με σχήμα ενδιαφερόμενων επενδυτών, το οποίο αποτελείται από αμερικανικό fund, που ειδικεύεται στη διαχείριση επαγγελματικών ακινήτων, και επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς.

Οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει και με βάση πηγές αναμένεται η ολοκλήρωση του due diligence για να διευθετηθούν κρίσιμες λεπτομέρειες που σχετίζονται τόσο με τη χρηματοδότηση όσο και με τη διάρθρωση του deal.

Η Πανγαία είναι η μεγαλύτερη σε ενεργητικό εταιρεία επενδύσεων ακίνητης περιουσίας (σ.σ. υπό διαχείριση ενεργητικό 962 εκατ. ευρώ στις 30/6, εκ των οποίων τα 147 εκατ. ταμειακά διαθέσιμα) και θα πρέπει μέσα στους επόμενους μήνες να εισαχθεί σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά καθώς λήγει και η τελευταία παράταση 18 μηνών που της χορηγήθηκε. Αν δεν το κάνει, θα απολέσει το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που διέπει τις ΑΕΕΑΠ.

Εφόσον οι συζητήσεις κλείσουν θετικά, η είσοδος των επενδυτών θα διενεργηθεί μέσω αύξησης κεφαλαίου, κατά το πρότυπο της Eurobank Properties και οι στρατηγικοί επενδυτές θα αποκτήσουν σημαντικό μειοψηφικό ποσοστό στην Πανγαία.

Με το μοντέλο εισόδου των στρατηγικών επενδυτών, μέσω αύξησης κεφαλαίου, αφενός επιτυγχάνεται η κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας, ώστε να διαθέτει ισχυρό ταμείο για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την κρίση στις τιμές των επαγγελματικών ακινήτων, κι αφετέρου μειώνεται ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος για τους νέους επενδυτές.

Ταυτόχρονα, η Εθνική θα ενισχυθεί κεφαλαιακά καθώς θα περιορίσει λόγω των δικαιωμάτων μειοψηφίας το σταθμισμένο ενεργητικό της. Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές των εισηγμένων ΑΕΕΑΠ είναι διαπραγματεύσιμες με discount της τάξεως του 40% σε σχέση με την εσωτερική αξία των μετοχών τους.

Όπως είναι γνωστό, ήδη, από την έναρξη της πρόσφατης αύξησης κεφαλαίου, η Εθνική δεσμεύεται να προχωρήσει σε πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων ή σε κινήσεις αξιοποίησής τους, προκειμένου να διαμορφώσει επαρκή κεφαλαιακά αποθέματα, ώστε ο δείκτης EBA Core Tier I να διατηρηθεί σε επίπεδα ίσα ή υψηλότερα του 9% ως το τέλος του 2014.

Υπό το παραπάνω πρίσμα, εξετάζεται η πώληση non core business assets, για τα οποία υπάρχει διαπιστωμένο αγοραστικό ενδιαφέρον.

Σε αυτήν την κατηγορία, πέραν της Εθνικής Πανγαία, εντάσσονται και άλλες χρηματοοικονομικές θυγατρικές, όπως για παράδειγμα η NBGI Private Equity fund. Το private equity του ομίλου της Εθνικής ιδρύθηκε το 2000 και έχει υπό διαχείριση κεφάλαια περίπου 900 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρει η επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας.

Η NBGI Private Equity διαθέτει γραφεί στις χώρες Ελλάδα, Βρετανία, Τουρκία και Γαλλία, το management διενεργείται από την Αθήνα και το μεγαλύτερο μέρος των υπό διαχείριση κεφαλαίων είναι επενδεδυμένο μέσω Λονδίνου (περί τα 500 εκατ. ευρώ).

Στα funds που διαχειρίζεται είχαν μπει αρχικά και κεφάλαια τρίτων επενδυτών, με την πάροδο όμως του χρόνου το μεγαλύτερο αν όχι το συντριπτικό μέρος των υπό διαχείριση κεφαλαίων είναι της Εθνικής. Ενδεχόμενη πώληση της εταιρείας θα βελτιώσει την κεφαλαιακή βάση της τράπεζας, καθώς πρόκειται για μη τραπεζική δραστηριότητα με χαμηλή απόδοση σε σχέση με τα απασχολούμενα κεφάλαια.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v