Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Μάχες» εισηγμένων για... χρόνο και χρήμα!

Έξι χαρακτηριστικές περιπτώσεις εταιρειών του Χ.Α. που χτυπούν την πόρτα των τραπεζών με αιτήματα, παρατάσεις και διευθετήσεις. Τι ζητούν οι τράπεζες. Ποια στάση αναμένεται να κρατήσουν μετά και την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης.

«Μάχες» εισηγμένων για... χρόνο και χρήμα!

Σε συνεχή δίαυλο επικοινωνίας με τις τράπεζες βρίσκονται δεκάδες εισηγμένες του Χ.Α. με στόχο να ζητήσουν επιμήκυνση δανείων, περιόδους χάριτος, χαμηλότερα επιτόκια και ενίοτε φρέσκο χρήμα.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι διοικήσεις τους βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο καθώς οι συμβατικοί όροι των δανείων που σύναψαν έχουν σταματήσει να τηρούνται και έτσι είναι στη διακριτική ευχέρεια των πιστωτριών τραπεζών να ζητήσουν τα χρήματά τους εδώ και τώρα τραβώντας το χαλί κάτω από τα πόδια των εταιριών.

Παρ' όλα αυτά, οι τράπεζες δεν έχουν προχωρήσει μέχρι σήμερα σε τέτοιες κινήσεις. Αντίθετα, στις περισσότερες περιπτώσεις ξεκινούν πολύμηνες διαπραγματεύσεις μεταξύ των ίδιων και επιχειρήσεων όπου:

α) Οι επιχειρήσεις ζητούν από τη μια πλευρά όσο το δυνατόν μεγαλύτερες επιμηκύνσεις δανείων, με όσο χαμηλότερα επιτόκια γίνεται και από την άλλη προτάσσουν την υιοθέτηση προγραμμάτων αναδιάρθρωσης, με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων τους.

β) Οι τράπεζες ζητούν -όπου αυτό είναι εφικτό- να βάλουν (και) οι μέτοχοι στο χέρι στην τσέπη, ή και επιπρόσθετες εγγυήσεις περιουσιακών στοιχείων των εταιριών και των βασικών τους μετόχων.

Σχετικά με αυτό το θέμα, πάντως, στην αγορά εκφράζονται δύο -λίγο έως πολύ- αποκλίνουσες απόψεις. Σύμφωνα με την πρώτη, οι τράπεζες θα έπρεπε να είναι λιγότερο ανεκτικές απέναντι σε κάποιες εταιρίες που δεν έχουν τις προϋποθέσεις να επιβιώσουν. Με τη στάση τους αυτή, συντηρούν ημιθανείς επιχειρήσεις και έτσι δεν ξεκαθαρίζουν το τοπίο στην αγορά, δεν ελαχιστοποιούν τη ζημία τους και κυρίως δεν προσφέρουν πεδίο ανάπτυξης στις υγιείς επιχειρήσεις κάθε κλάδου.

Σύμφωνα με τη δεύτερη άποψη, η ανταπόκριση των τραπεζών απέναντι στα αιτήματα των εταιριών που έχουν πληγεί από την κρίση είναι συχνά τόσο διστακτική, τόσο μικρή και τόσο αργή ώστε οι επιχειρήσεις να εξαναγκάζονται σε αργό θάνατο.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, εκτιμάται πως το μέχρι τώρα σκηνικό θα αλλάξει σύντομα, καθώς οι ήδη επανακεφαλαιοποιημένες τράπεζες φαίνεται πως θα κινηθούν με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς. Τελικός στόχος θα είναι το ξεκαθάρισμα της κατάστασης, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν μόνο όσες επιχειρήσεις έχουν τις προϋποθέσεις να ανακάμψουν, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις θα ζητηθεί η έμπρακτη χρηματική συνδρομή των μετόχων, είτε των υπαρχόντων, είτε νέων.

Περιπτώσεις εισηγμένων

ΒΑΡΑΓΚΗΣ: Στις 30 Ιουνίου 2013 η εισηγμένη δημοσίευσε λογιστικές καταστάσεις με ελαφρά αρνητικά ίδια κεφάλαια, αρνητικό EBITDA και βραχυπρόθεσμο δανεισμό που ανερχόταν στα 11,4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την εισηγμένη: «Κατά την 30ή Ιουνίου 2013 η εταιρία δεν πληροί τους προβλεπόμενους χρηματοοικονομικούς δείκτες αναφορικά με το κοινό ομολογιακό δάνειο και ο διαχειριστής πληρωμών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων, Alpha Τράπεζα, δεν έχει ακόμη παράσχει επιστολή απαλλαγής (waiver). Η εταιρία έχει ήδη υποβάλει σχετικό αίτημα για waiver προς τους ομολογιούχους.

Η διοίκηση είναι ήδη σε συζητήσεις με τους ομολογιούχους για την αναθεώρηση της δανειακής σύμβασης και εκτιμά ότι η συμφωνία θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Επίσης η πλειοψηφία των κατόχων μετατρέψιμων ομολογιών έχουν δεσμευτεί γραπτώς ότι θα μετατρέψουν τις ομολογίες τους σε κοινές μετοχές κατά τη λήξη του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου και γι' αυτόν τον λόγο ποσό 1,9 εκατ. ευρώ έχει ταξινομηθεί στην καθαρή θέση της εταιρίας.

Τέλος, με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 12ης.3.2013, έχει εγκριθεί η έκδοση νέου μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σε μετοχές μέχρι 2,5 εκατ. ευρώ».

ΑΚΡΙΤΑΣ: Η εισηγμένη διαθέτει υψηλά ίδια κεφάλαια, σύνολο δανεισμού 36,6 εκατ. ευρώ και δείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας οριακά μικρότερο της μονάδας.

Λόγω της ιδιαίτερα αρνητικής συγκυρίας που χαρακτηρίζει τον κλάδο της ξυλείας, για την απρόσκοπτη λειτουργία του ομίλου, η διοίκηση της Ακρίτας έχει εκπονήσει σχέδιο δράσης που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει μερική μείωση των αποθεμάτων και σχέδιο αναδιάρθρωσης δανεισμού και αναστολής των πληρωμών κεφαλαίου για δύο έτη.

YALCO: Το κλείσιμο του πρώτου εξαμήνου βρήκε τη YALCO με αρνητικά ίδια κεφάλαια, αρνητικό EBITDA για το πρώτο μισό του έτους και με αρνητικό κεφάλαιο κίνησης 22,5 εκατ. ευρώ (κυκλοφορούν ενεργητικό μείον βραχυπρόθεσμο παθητικό).

Επιπλέον, λόγω μη τήρησης των όρων σε μακροπρόθεσμα δάνεια, αυτά μετετράπησαν σε βραχυπρόθεσμα και όπως επισημαίνει ο ορκωτός ελεγκτής «μέχρι την ημερομηνία της επισκόπησής μας, η εταιρία δεν είχε λάβει για τα ανωτέρω θέματα γραπτές διαβεβαιώσεις από τις τράπεζες για την παράταση του χρόνου αποπληρωμής ληξιπρόθεσμου ποσού 1,69 εκατ. ευρώ και για την παρέκκλιση της εφαρμογής των δανειστικών όρων».

Η εταιρία έχει καταρτίσει σχετικό πλάνο πενταετίας, το οποίο έχει υποβάλει στις συνεργαζόµενες τράπεζες, συνοδευόµενο από την πρόταση αναδιάρθρωσης του οµίλου λειτουργικά, αλλά και της συνολικής µορφής χρηµατοδότησής του. Με βάση τις µέχρι τώρα συζητήσεις, η διοίκηση εκτιμά ότι υπάρχει θετική πρόθεση για την αποδοχή του πλάνου από τις συνεργαζόµενες τράπεζες.

Σύμφωνα επίσης με την εισηγμένη, «ήδη προχωρούν οι διεργασίες έγκρισης ή προσαρµογής του πλάνου αυτού, η αποδοχή του οποίου θα µπορέσει να διασφαλίσει την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρίας. Η εταιρία, σύµφωνα µε τις επιταγές του πενταετούς πλάνου που έχει κατατεθεί, προχωράει στην άµεση υλοποίηση των προβλεπόµενων ενεργειών του πλάνου λειτουργικής αναδιάρθρωσης και στις αναγκαίες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του συνόλου της χρηµατοδότησης του οµίλου».

SPIDER: Τα ίδια κεφάλαια της SPIDER είναι αρνητικά (-10,4 εκατ. ευρώ), ο καθαρός της δανεισμός στις 30 Ιουνίου ήταν 38 εκατ. ευρώ, όταν το EBITDA του πρώτου φετινού εξαμήνου ήταν αρνητικό.

Με ηµεροµηνία 27/5/2013 υπεγράφη µεταξύ της εταιρίας και των πιστωτριών τραπεζών συµφωνητικό παροχής χρηµατοδοτικών διευκολύνσεων διά κοινοπραξίας (stand still agreement), συνολικού ποσού 4,437 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκησή της, «βάσει του συµφωνητικού, η εταιρία εξασφαλίζει την απαιτούµενη ρευστότητα για την οµαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της και την ανάκαµψη των βασικών οικονοµικών της µεγεθών, κυρίως µέσω της δραστικής µείωσης των λειτουργικών δαπανών και ταυτόχρονης ενίσχυσης του κύκλου εργασιών της, ρυθµίζοντας παράλληλα τον τραπεζικό της δανεισµό µε ανακεφαλαιοποίηση τόκων και περίοδο χάριτος. H διοίκηση ευελπιστεί ότι η επιτευχθείσα συµφωνία στήριξης της εταιρίας από τις τράπεζες θα εξασφαλίσει τη βιωσιµότητά της».

Επιπλέον, η διοίκηση αναµένει στη χρήση 2013 την είσπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών από τους Ο.Τ.Α. ποσού 4 εκατοµµυρίων ευρώ και βρίσκεται σε επικοινωνία µε συµβούλους για την αξιοποίηση των επενδυτικών ακινήτων της εταιρίας.

DIONIC: Ο δανεισμός του oμίλου έχει σκαρφαλώσει στα 50 εκατ. ευρώ, είναι όλος βραχυπρόθεσμος και το μέσο επιτόκιο δανεισμού στις 30 Ιουνίου ήταν 8,95%. Η διοίκηση της DIONIC βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τις βασικές πιστώτριες τράπεζες με σκοπό την αναχρηματοδότηση μέρους του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και τη βελτίωση της ρευστότητας. Η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι η αναχρηματοδότηση θα ολοκληρωθεί με επιτυχία και ο όμιλος θα είναι σε θέση να συνεχίσει απρόσκοπτα την ομαλή άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Καταλυτικά στην όλη προσπάθεια αναμένεται να επιδράσει μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη της δρομολογούμενης αύξησης κεφαλαίου με καταβολή μετρητών (4 εκατ. ευρώ), όπως επίσης και η πώληση ή προσέλκυση στρατηγικών επενδυτών σε διάφορα projects (π.χ. ανανεώσιμες πηγές ενέργειας).

EUROMEDICA: Αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους 60,8 εκατ. ευρώ, αρνητικό κεφάλαιο κίνησης 306,9 εκατ. και ληξιπρόθεσμες οφειλές 138,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων γύρω στα 75 εκατ. προς τις τράπεζες, ήταν μερικά από τα στοιχεία της εξαμηνιαίας λογιστικής κατάστασης της εισηγμένης. Τα πράγματα θα ήταν σαφώς καλύτερα αν ο όμιλος πληρωνόταν εμπρόθεσμα από τον ΕΟΠΥΥ και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Σύμφωνα πάντως με τη διοίκησή της, η Euromedica «βρίσκεται σε προχωρηµένες συζητήσεις µε τα τραπεζικά ιδρύµατα µε σκοπό την αναδιάρθρωση του υφιστάµενου τραπεζικού δανεισµού, που θα οδηγήσει στη σύγκλιση του χρόνου αποπληρωµής των δανειακών υποχρεώσεων µε τον εµπορικό κύκλο της εταιρίας και στην ανακατάταξη αυτών σε µακροπρόθεσµα. Ήδη έχουν γίνει πολλές παρουσιάσεις στα τραπεζικά ιδρύµατα και έχει αναπτυχθεί η ανάγκη αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισµού µέσα από σχετικά επιχειρηµατικά σχέδια του οµίλου».

Επιπλέον -πάντοτε με βάση τη διοίκηση της εισηγμένης-, σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις µε στρατηγικό επενδυτή. «Η διοίκηση βρίσκεται στη διαδικασία λήψεως των απαιτούµενων εγκρίσεων από τους εµπλεκόµενους χρηµατοπιστωτικούς φορείς, ενώ παράλληλα συνεχίζονται όλες οι λοιπές απαιτούµενες ενέργειες για την ολοκλήρωση δηµιουργίας του νέου σχήµατος, στο πλαίσιο και υπό το πρίσµα των πρόσφατων ανακοινώσεων του αρµόδιου υπουργείου σχετικά µε τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ και τη συνεργασία του µε τους ιδιωτικούς παρόχους υγείας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

 

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v