Ευρωσύμβουλοι: Μεταβίβαση μετοχών από Γ. Ταυρίδη

Στη μεταβίβαση 100.000 μετοχών της εταιρίας Ευρωσύμβουλη από την ατομική του μερίδα προχώρησε στις 4/11/2013 ο κ. Γαβριήλ Ταυρίδης, με αποτέλεσμα το ποσοστό του να διαμορφωθεί σε 10,398%.

Ευρωσύμβουλοι: Μεταβίβαση μετοχών από Γ. Ταυρίδη
Η εταιρία Ευρωσύμβουλοι ανακοινώνει ότι o κ. Γαβριήλ Ταυρίδης, μέτοχος με ποσοστό άνω του 10%, στις 4/11/2013 μεταβίβασε 100.000 μετοχές από την ατομική του μερίδα και επέρχεται μεταβολή μεγαλύτερη του 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και πλέον κατέχει συνολικά 763.979 μετοχές και ποσοστό 10,398% επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας.

Ειδικότερα, κατέχει 143.378 μετοχές και ποσοστό 1,951% ατομικά και 620.601 μετοχές και ποσοστό 8,446% στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα που διαθέτει μαζί με τον πατέρα του Ευστάθιο Ταυρίδη και τη μητέρα του Ελισσάβετ Ταυρίδου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v