Ευρωσύμβουλοι: Με 10,09% ο Γ. Ταυρίδης

Στο 10,099% ανήλθε η συμμετοχή του Γ. Ταυρίδη και στο 21,188% η συμμετοχή του Π. Κοκορότσικου στην Ευρωσύμβουλοι μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Ευρωσύμβουλοι: Με 10,09% ο Γ. Ταυρίδης

Η "Ευρωσύμβουλοι" ανακοίνωσε τη μεταβολή των ποσοστών που κατέχουν οι  Ταυρίδης Γαβριήλ και Κοκορότσικος Πάρις στην εταιρεία μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Αναλυτικά:

1. Ο κ. Ταυρίδης Γαβριήλ ενημερώνει ότι μετά από τη συμμετοχή του στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, που αποφασίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30/11/2013, απέκτησε 26.651 μετοχές ατομικά και 35.047 μετοχές στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα που διαθέτει.

Μετά την τελευταία μεταφορά, κατέχει 746.798 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,099% του μετοχικού κεφαλαίου της και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου και αναλύονται σε 455.648 δικαιώματα ψήφου στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα ήτοι ποσοστό 6,165% και 291.150 δικαιώματα ψήφου στην ατομική του μερίδα, ήτοι ποσοστό 3,935.

2. Ο κ. Κοκορότσικος Πάρις ενημερώνει, ότι μετά από τη συμμετοχή του στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, που αποφασίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30/11/2013, απέκτησε 73.590 μετοχές ατομικά και 46.874 μετοχές στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα που διαθέτει.

Μετά την πράξη αυτή κατέχει πλέον 1.566.061 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 21,188%, τα οποία αναλύονται: 609.375 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα ήτοι ποσοστό 8,244% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και 956.686 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου στην Ατομική του Μερίδα ήτοι ποσοστό 12,943% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v