Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Στις 30/1 οι νέο τίτλοι στο ΧΑ

Το Χ.Α. κατά την συνεδρίασή του στις 27.01.2014 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των ως άνω 6.078.349 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών της εταιρίας.

Βαρβαρέσος: Στις 30/1 οι νέο τίτλοι στο ΧΑ
Η ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ανακοινώνει ότι από την 30η Ιανουαρίου 2014 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 6.078.349 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου αυτής με καταβολή μετρητών, όπως αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14.02.2013.

Το Χ.Α. κατά την συνεδρίασή του στις 27.01.2014 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των ως άνω 6.078.349 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών της Εταιρίας. Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v