Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαλκάν: Κέρδη 18,5 εκατ. στο α' εξάμηνο 2013

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες και μη δραστηριότητες της εταιρίας στο α' εξάμηνο του 2013 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 18493 χιλ. ευρώ.

Βαλκάν: Κέρδη 18,5 εκατ. στο α' εξάμηνο 2013

Κέρδη έναντι ζημιών εμφάνισε στο α' εξάμηνο του 2013 η Βαλκάν, η οποία βρίσκεται στην κατηγορία επιτήρησης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρία σε σχετική ανακοίνωση:   

«Η Διοίκηση της εταιρείας με την ευκαιρία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων για το πρώτο εξάμηνο του 2013 γνωστοποιεί τα κυριότερα σημεία των αποτελεσμάτων:

Σε επίπεδο Ομίλου:

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων (E.B.I.T.) διαμορφώθηκαν σε ζημία της τάξης των 113 χιλιάδων ευρώ έναντι ζημιών 55 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 18540 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1063 χιλ. ευρώ κατά το περυσινό διάστημα.

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες και μη δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε κέρδη 18493 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1063 χιλ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Σε επίπεδο μητρική εταιρείας, η Βαλκάν Ακίνητα Α.Ε. σημείωσε:

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων (E.B.I.T.) διαμορφώθηκαν σε ζημία της τάξης των 113 χιλιάδων ευρώ έναντι ζημιών 55 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιά 803 χιλιάδων ευρώ έναντι ζημιών 906 χιλ. ευρώ κατά το περυσινό διάστημα.

Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες και μη δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε ζημιά 849 χιλιάδων ευρώ έναντι ζημιών 906 χιλ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v