Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παΐρης: Δεν διανέμει μέρισμα για το 2013

Στις 30 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση της Παίρης

Παΐρης: Δεν διανέμει μέρισμα για το 2013
Η ΠΑΪΡΗΣ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2014 το οποίο έχει ως εξής:

-Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης στον τύπο των Ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014:
Τρίτη 31 Μαρτίου 2015.

-Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων:
Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος για την χρήση 2013.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v