Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου Systems: Στα 624 χιλ. οι ζημιές στο τρίμηνο

Οι ζημίες μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος του Ομίλου, έφθασαν το ποσό των 624 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 337 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο

Βογιατζόγλου Systems: Στα 624 χιλ. οι ζημιές στο τρίμηνο

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems A.E στο α' τρίμηνο έκλεισε στα 3.327 χιλ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση ύψους 12,11% σε σχέση με το αντίστοιχο Α' τρίμηνο 2013 (2.968 χιλ. ευρώ).

Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 1.030 χιλ. ευρώ εμφανίζοντας μείωση κατά 13,41% έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2013 (1.190 χιλ. ευρώ). Οι Ζημιές Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανέρχονται σε 682 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 6 χιλ. ευρώ το Α' τρίμηνο 2013.

Οι Ζημιές προ φόρων έφθασαν τις 801 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 210 χιλ. ευρώ το Α' τρίμηνο 2013, ενώ οι Ζημίες μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος του Ομίλου, έφθασαν το ποσό των 624 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 337 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας έκλεισε στα 2.668 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 13,07% σε σχέση με το αντίστοιχο Α' τρίμηνο 2013 (2.359 χιλ. ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στις 765 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 19,90% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2013 (955 χιλ. ευρώ).

Οι Ζημιές Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), έφθασαν τις 705 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 50 χιλ. ευρώ το Α' τρίμηνο 2013.

Οι Ζημίες προ φόρων της μητρικής ανήλθαν σε 469 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 138 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο ενώ τα Αποτελέσματα μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος της Μητρικής εμφάνισαν ζημιές ύψους 286 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 261 χιλ. ευρώ το Α' τρίμηνο 2013.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα Α' τριμήνου 2014, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της εταιρίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v