Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΤΕΧ-Άνεμος: Τι αποκαλύπτει το ενημερωτικό

Με τις νέες επενδύσεις η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των αιολικών πάρκων που ελέγχει η Ελληνική Τεχνοδομική Άνεμος θα αυξηθεί στα 257 MW μέχρι το τέλος του 2015. Τα σχέδια της Ελλάκτωρ για τη μητρική εταιρία.

ΕΛΤΕΧ-Άνεμος: Τι αποκαλύπτει το ενημερωτικό

Για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της Ελληνικής Τεχνοδομικής Άνεμος, συνολικού ύψους 107 εκατ. ευρώ για τη διετία 2014 – 2015, θα αξιοποιηθούν τα περίπου 40 εκατ. ευρώ που αντλεί η εταιρία του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ με την εισαγωγή των μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.

Η διοίκηση του ομίλου υποστήριξε την Παρασκευή πως αναζητεί πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης στο εξωτερικό για την υλοποίηση των επενδύσεων στον τομέα των αιολικών, αλλά και στους άλλους τομείς δραστηριοποίησης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Με τις νέες επενδύσεις στα αιολικά, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των αιολικών πάρκων που ελέγχει η Ελληνική Τεχνοδομική Άνεμος θα αυξηθεί από 164 MW σήμερα σε 257 MW μέχρι το τέλος του 2015. Εκτός από τα 12 αιολικά πάρκα, η εταιρία διαχειρίζεται και ένα μικρό υδροηλεκτρικό ισχύος 5 MW και ένα φωτοβολταϊκό ισχύος 2 MW. Το σύνολο των νέων επενδύσεων, πάντως, προορίζεται για τον τομέα των αιολικών, και συγκεκριμένα 63,2 εκατ. θα διατεθούν το 2014 και 44,3 εκατ. το 2015.

Εκτός από τα κεφάλαια για επενδύσεις, η υπό εισαγωγή εταιρία χρειάζεται κεφάλαια για την αποπληρωμή των υποχρεώσεών της οι οποίες στο τέλος Μαρτίου 2014 ανέρχονταν σε 212,8 εκατ. ευρώ. Σε αυτές περιλαμβάνονται μακροπρόθεσμα δάνεια 110,6 εκατ. ευρώ και βραχυπρόθεσμος δανεισμός 26,7 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, στην τρέχουσα χρήση θα υπάρξει μείωση του κύκλου εργασιών της εταιρίας «λόγω της μείωσης στα τιμολόγια πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας των έργων ΑΠΕ (μεσοσταθμικά για τα έργα της εταιρίας περίπου 5%)» λόγω των κυβερνητικών μέτρων για περιορισμό των ελλειμμάτων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η μείωση θα ήταν μεγαλύτερη, αλλά πρόκειται να αντισταθμιστεί από τη λειτουργία αιολικού πάρκου στη θέση Λαμπούσα Τροιζηνίας για ολόλκηρο το 2014.

Παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης θα είναι αυξημένα, επισημαίνεται στο ενημερωτικό δελτίο. Στο πρώτο τρίμηνο του 2014 η Ελληνική Τεχνοδομική Άνεμος παρουσίασε κύκλο εργασιών 9,83 εκατ. ευρώ (από 11,1 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2013), ενώ τα κέρδη μετά φόρων υποχώρησαν στο 1,86 εκατ. ευρώ από 2,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Στο σύνολο της χρήσης 2013, τα έσοδα ανήλθαν σε 36,9 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά φόρων σε 2,67 εκατ. ευρώ.

Εκτός από την ανάπτυξη των ιδιόκτητων πάρκων, στο ενημερωτικό δελτίο αναφέρεται πως η μητρική ΕΛΛΑΚΤΩΡ προτίθεται «να μεταβιβάσει στην εταιρία τις υφιστάμενες κατά την ημερομηνία μεταβίβασης άδειες παραγωγής και εγκατάστασης για τα υπό ανάπτυξη έργα, συνολικής ισχύος 4,82 MW, τα οποία δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί. Σύμφωνα με το από 5/6/2014 προσύμφωνο μεταβίβασης, η μεταβίβαση των σχετικών αδειών θα λάβει χώρα εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση των αδειών εγκατάστασης για τα ανωτέρω αναφερόμενα έργα, έναντι συνολικού τιμήματος 100 χιλ. ευρώ/MW».

Σήμερα βασικός μέτοχος της επιχείρησης είναι η ΕΛΛΑΚΤΩΡ η οποία ελέγχει το 86%, ενώ το 8,5% ελέγχεται από την υπεράκτια εταιρία Dava Ventures Limited (συμφερόντων του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Αναστ. Καλλιτσάντση), το 3,5% από τη Spesed Enterprises Limited (συμφερόντων του εντεταλμένου συμβούλου Θοεδ. Σιετή) και το 2% από την Celarina Holdings Limited (ελέγχεται από τον τεχνικό διευθυντή Αποστ. Φραγκούλη). Στις 31/3/2014 η εταιρία απασχολούσε 15 εργαζόμενους έναντι 24 στο τέλος του 2012.

Πρόσθετα κεφάλαια ψάχνει ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ

«Το περιβάλλον παραμένει δύσκολο, καθώς η επιθυμητή οικονομική και κοινωνική σταθερότητα δεν είναι ακόμη εξασφαλισμένη. Για το λόγο αυτό, θα συνεχίσουμε να διερευνούμε διαφορετικούς τρόπους χρηματοδότησης και προς την κατεύθυνση αυτή υπάρχουν σκέψεις να προχωρήσουμε σε rating του ομίλου, ώστε να απευθυνόμαστε πιο εύκολα στις ξένες τράπεζες αλλά και στις αγορές» υποστήριξε την Παρασκευή ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Λεωνίδας Μπόμπολας.

Ο πρόεδρος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Αναστ. Καλλιτσάντσης υποστήριξε πως το 2013 ήταν έτος καμπής για τον όμιλο λόγω της επανεκκίνησης των έργων παραχώρησης. «Οι εταιρίες του ομίλου αποτελούν πλέον ασφαλείς και επιθυμητούς πελάτες για τις τράπεζες, οι οποίες μάλιστα προσπαθούν να μας... αποτρέψουν από εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης» είπε ο κ. Καλλιτσάντσης.

Για παράδειγμα, στην Αττική Οδό, μετά από 52 μήνες συνεχούς πτώσης, ο Μάιος του 2014 ήταν ο πρώτος μήνας που είχε αύξηση της κυκλοφορίας σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Φώτης Κόλλιας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v