Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας: Νέα σύμβαση με το γερμανικό στρατό

Η νέα σύμβαση για το Δρομέα, ύψους 1,15 εκατ. ευρώ που υπογράφηκε σήμερα 26/08/2014 προέκυψε μετά από διεθνή διαγωνισμό που διενήργησε η Διεύθυνση Προμηθειών του Γερμανικού Στρατού.

Δρομέας: Νέα σύμβαση με το γερμανικό στρατό

Ο Γερμανικός Στρατός προέβη σε νέα κατακύρωση διαγωνισμού υπέρ της εταιρίας ΔΡΟΜΕΑΣ για την προμήθεια επίπλων αξίας ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (1.150.000€).

Η σχετική σύμβαση που υπογράφηκε σήμερα 26/08/2014 προέκυψε μετά από διεθνή διαγωνισμό που διενήργησε η Διεύθυνση Προμηθειών του Γερμανικού Στρατού.

Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, πρόκειται για έπιπλα που ανταποκρίνονται πλήρως στις διεθνείς προδιαγραφές, τα οποία παράγονται εξολοκλήρου από την εταιρία ΔΡΟΜΕΑΣ στις εγκαταστάσεις της στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών.

Σημειώνεται ότι στις 15 Ιουλίου, η εταιρία είχε υπογράψει νέα σύμβαση με τον γερμανικό στρατό, ύψους 2 εκατ. ευρώ, για την προμήθεια επίπλων, μετά από διεθνή διαγωνισμό. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v