Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δούρος: Συνεχίζονται οι κινήσεις εξυγίανσης

Τις προσπάθειες περαιτέρω μείωσης των εξόδων της και τόνωσης των πωλήσεών της συνεχίζει η εταιρία Δούρος, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αιτιών που την οδήγησαν στην υπαγωγή στην Κατηγορία Επιτήρησης.

Δούρος: Συνεχίζονται οι κινήσεις εξυγίανσης
Η εταιρία Δούρος ενημερώνει ότι συνεχίζει τις ενέργειές της για την αντιμετώπιση των αιτιών που οδήγησαν στην υπαγωγή της κατηγορίας της επιτήρησης και με δεδομένο το γεγονός ότι η κρίση στον κλάδο του ενδύματος συνεχίζεται.

Στο πλαίσιο αυτό εξακολουθεί να πραγματοποιεί κινήσεις εξυγίανσης σε λειτουργικό κυρίως επίπεδο, με την συνεχή παρακολούθηση και μείωση των εξόδων σε σχέση με τις πωλήσεις.

Επίσης η εταιρεία εξακολουθεί την πολιτική των προσφορών που εφαρμόζει κατά καιρούς να τονώνει τις πωλήσεις της.

Τέλος η εταιρεία σε συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες έχει μεταφέρει τις βραχυπρόθεσμες οφειλές της, προκειμένου να βελτιώσει τη ρευστότητά της.

Τα αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2014 – 30.06.2014 σε σχέση με αυτά της αντίστοιχης περσινής περιόδου, καταδεικνύουν ότι οι προσπάθειες της διοίκησης αποφέρουν θετικά αποτελέσματα.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης από την 06/09/2011 με βάση την από 05/09/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δεδομένου ότι οι ζημιές της περιόδου που έληξε την 31.12.2010 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v