Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Revoil: Στις 30 Δεκεμβρίου η έκτακτη Γενική Συνέλευση

Μεταξύ των ζητημάτων που συμπεριλαμβάνονται στην Γενική Συνέλευση είναι ο συμψηφισμός αφορολόγητων αποθεματικών με ζημίες προηγούμενων χρήσεων.

Revoil: Στις 30 Δεκεμβρίου η έκτακτη Γενική Συνέλευση
Οι μέτοχοι της Revoil καλούνται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30-12-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως:

1.Συμψηφισμός αφορολόγητων αποθεματικών με ζημίες προηγούμενων χρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του νόμου 4172/2013.

2. Διάφορα θέματα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v