Μύλοι Κεπενού: Πρόταση Δ.Σ. για μέρισμα 0,03 ευρώ

Τη διανομή μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή θα προτείνει στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της το διοικητικό συμβούλιο των Μύλων Κεπενού, σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο της εισηγμένης.κεπενυ

Μύλοι Κεπενού: Πρόταση Δ.Σ. για μέρισμα 0,03 ευρώ
Η εταιρία Μύλοι Κεπενού θα ανακοινώσει τα στοιχεία και πληροφορίες και την ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση του 2014, τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α., σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο του 2015.

Η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας έχει οριστεί για την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015.

Επιπλέον σημειώνεται ότι το διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης προτείνει στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2014 ποσού 0,03 ευρώ ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος την 26η/06/2015.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 29η/06/2015. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 03/07/2015.

Για οποιαδήποτε μεταβολή των ανωτέρω ημερομηνιών η εταιρία θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v