Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δομική Κρήτης: Στο 9,988% αυξήθηκε η συμμετοχή της Α.Τ.Ε.Σ.Ε.

Ο αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχονται από την Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΕ στην Δομική Κρήτης ανέρχεται σε 1.586.000

Δομική Κρήτης: Στο 9,988% αυξήθηκε η συμμετοχή της Α.Τ.Ε.Σ.Ε.
Η Δομική Κρήτης ανακοίνωσε ότι η «A.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.» απέκτησε στις 17.4.2015 από τον κ. Χούμπαυλη Κωνσταντίνο με εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση, 793.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές που αντιπροσωπεύουν 4,994% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Με βάση την 17.4.2015 γνωστοποίησης, της Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΕ ο αριθμός των μετοχών και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια του ανωτέρω μετόχου μεταβλήθηκαν ως εξής:

1. Μετά την ανωτέρω αναφερόμενη μεταβίβαση, ο αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχονται από την Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΕ στην Εκδότρια ανέρχεται σε 1.586.000 (ήτοι ποσοστό 9,988% επί του συνόλου μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας), από 793.000 (ήτοι ποσοστό 4,994% επί του συνόλου μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας) πριν την ανωτέρω μεταβίβαση.

2. Μετά την ανωτέρω αναφερόμενη μεταβίβαση, δεν κατέχονται μετοχές και δικαιώματα ψήφου από τον κ. Χούμπαυλη Κωνσταντίνο στην Εκδότρια.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v