Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λεβεντέρης: Γ.Σ. στις 5 Ιουνίου για εκλογή Δ.Σ.

Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και των εργαζόμενων συμβούλων καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Λεβεντέρης στις 5 Ιουνίου.

Λεβεντέρης: Γ.Σ. στις 5 Ιουνίου για εκλογή Δ.Σ.
Η εταιρία Λεβεντέρης καλεί του μετόχου των κοινών και προνομιούχων μετοχών στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 και ώρα 12.00, στα γραφεία της εταιρίας στον Πειραιά, οδός Ασκληπιού 32 και Μεσολογγίου 2, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2014, σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού.

Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός μισθών για τους εργαζομένους συμβούλους, από 1.7.2015 μέχρι 30.6.2016.

Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, για την χρήση 2015.

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Διάφορες ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v