Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας: Διανομή δωρεάν μετοχών 1ν/1π

Την ΑΜΚ με κεφαλαιοποίηση τμήματος του υπέρ το άρτιο αποθεματικού κατά το συνολικό ποσό των 520.800 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας και στη συνέχεια μείωση της ονομαστικής αξίας με την έκδοση νέων δωρεάν μετοχών (1ν/1π), αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η Γ.Σ. της 13/7 της Δρομέας, με απαρτία 77,37%.

Δρομέας: Διανομή δωρεάν μετοχών 1ν/1π
Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση τμήματος του υπέρ το άρτιο αποθεματικού κατά το συνολικό ποσό των 520.800 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας και στη συνέχεια μείωση της ονομαστικής αξίας με την έκδοση νέων δωρεάν μετοχών (1ν/1π), αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η Γ.Σ. της 13/7 της Δρομέας, με απαρτία 77,37%.

Ειδικότερα, η Γ.Σ. αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση τμήματος του υπέρ το άρτιο αποθεματικού κατά το συνολικό ποσό των 520.800 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των 17.360.000 υπαρχουσών ονομαστικής αξίας κατά 0,03 ευρώ δι’ εκάστη, ούτως ώστε η ονομαστική αξία εκάστης των μετοχών της εταιρίας διαμορφώνεται από 0,59 ευρώ σε 0,62 ευρώ.

Ακολούθως αποφάσισαν την μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της εταιρίας, διαμορφωθείσας κατά τα ανωτέρω σε 0,62 ευρώ, κατά 50% ήτοι σε ποσό 0,31 ευρώ δι εκάστη μετοχή, με την έκδοση 17.360.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ εκάστης, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία μίας νέας μετοχής για κάθε μια παλαιά.

Αποφασίστηκε επίσης η ανάλογη τροποποίηση της παραγράφου Α) του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας.

Επιπλέον, η Γ.Σ. προχώρησε στην εκλογή νέων μελών του Δ.Σ., οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:

Α) Αθανάσιος Κ. Παπαπαναγιώτου, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Λευκώνα Σερρών

Β) Ιωάννης Κ. Παπαπαναγιώτου, Μαθηματικός, κάτοικος Λευκώνα, Σερρών

Γ) Φαίδωνας Α. Τσαγκαλίδη, Οικονομολόγος, κάτοικος Σερρών

Δ) Διονύσιος Σ. Παντούσας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοικος Σερρών

Ε) Κων/νος Ι. Παπαπαναγιώτου, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Σερρών

ΣΤ) Ελευθέριος Ι. Παπαπαναγιώτου, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Σερρών

Ζ) Αθανάσιος Β. Καλαφάτης, Διακοσμητής, κάτοικος Θεσσαλονίκης

Η) Γρηγόριος Β. Ζαρωτιάδης, Καθηγητής Παν/μίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης

Θ) Ιωάννης Γ. Πελίδης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, κάτοικος Σερρών

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v