Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Επιστροφή 100 χιλ. ευρώ από τη μείωση κεφαλαίου της Πλαίσιο Ακινήτων

Θα επιστραφεί στην Πλαίσιο χρηματικό ποσό 100.008,00 ευρώ από τη συμμετοχή της εταιρείας στην Πλαίσιο Ακινήτων.

Πλαίσιο: Επιστροφή 100 χιλ. ευρώ από τη μείωση κεφαλαίου της Πλαίσιο Ακινήτων

Η Πλαίσιο ανακοίνωσε ότι η «Πλαίσιο Ακινήτων», στην οποία η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 20%, αποφάσισε κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που έλαβε χώρα στις 26 Ιουνίου 2015 την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 500.040,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εν λόγω εταιρείας από 5,05 σε 2,35 Ευρώ και με επιστροφή – καταβολή του εν λόγω ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.

Συνεπεία της παραπάνω μειώσεως θα επιστραφεί στην Πλαίσιο χρηματικό ποσό 100.008,00 ευρώ και ως εκ τούτου θα επηρεαστεί ισόποσα η συμμετοχή της εταιρείας στην Πλαίσιο Ακινήτων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v