Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Πτώση ενοποιημένων μεγεθών

Υποχώρηση της τάξης του 67% παρουσίασαν τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη της Βογιατζόγλου το α’ εξάμηνο του 2002, ενώ κατά 11,53% και 45,13%, αντίστοιχα, υποχώρησαν ο ενοποιημένος τζίρος και τα ενοποιημένα EBITDA.

Βογιατζόγλου: Πτώση ενοποιημένων μεγεθών
Πτώση 11,53% σημείωσε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Βογιατζόγλου το α’ εξάμηνο του 2002, καθώς υποχώρησε σε 8,775 εκατ. ευρώ, έναντι 9,919 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2001, ενώ κατά 45,13% υποχώρησαν τα ενοποιημένα EBITDA, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 689.106 ευρώ, από 1,255 εκατ. ευρώ πέρσι.

Κατά 67% υποχώρησαν και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 300.097 ευρώ, έναντι 909.578 ευρώ το α’ εξάμηνο του 2001. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας, η μείωση στα προ φόρων κέρδη οφείλεται:

- Στην αύξηση κατά 11% των λειτουργικών εξόδων λόγω των επενδύσεων σε στελεχιακό ανθρώπινο δυναμικό και σε πάγια στοιχεία, που έχουν σαν στόχο την διεύρυνση των μεριδίων της εταιρίας σ΄ όλα τα κανάλια της αγοράς που δραστηριοποιείται.

- Στα μη επαναλαμβανόμενα άλλα έσοδα της εταιρείας που αφορούν ενοίκια που εισέπραττε η εταιρία από μίσθωση ακινήτου στα Οινόφυτα Βοιωτίας η οποία διεκόπη και σήμερα η εταιρία επεκτείνει και επισκευάζει το ακίνητο για ιδίαν χρήση βάσει του επενδυτικού προγράμματος της.

- Το υπό εκτέλεση επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρίας, το οποίο θα της επιτρέψει να πραγματοποιήσει τους εμπορικούς της στόχους, ολοκληρώνεται στο β’ εξάμηνο του 2002 και ως εκ τούτου δεν έχει τεθεί σε λειτουργική διαδικασία.

Ο συντελεστής μικτής κερδοφορίας βελτιώθηκε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και από 35% το α΄ εξάμηνο 2001 ανήλθε σε 37% στο α΄ εξάμηνο 2002. Η αύξηση αυτή, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εισηγμένης, προήλθε από την εφαρμογή της νέας εμπορικής πολιτικής της εταιρίας.

Επίσης, κατά το α΄ εξάμηνο 2002 βελτιώθηκε ο Δείκτης Ξένων προς Ιδία Κεφάλαια σε 0,43 από 0,51 που ήταν το α΄ εξάμηνο 2001). Επίσης ο Δείκτης Συνολικών Τραπεζικών Υποχρεώσεων προς Ιδία κεφάλαια από 0,17 πέρσι βελτιώθηκε σε 0,15 το φετινό α΄ εξάμηνο. Επιπλέον βελτιώθηκε και η Γενική Ρευστότητα της εταιρίας, από 2,11 το α΄ εξάμηνο του 2001 σε 2,22 το α΄ εξάμηνο του 2002.

Στην ενοποίηση, εκτός της μητρικής, περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των εταιριών Βογιατζόγλου Systems Romania (100% θυγατρικής της Βογιατζόγλου Systems) και της συνδεδεμένης ανώνυμης εταιρίας Shortech, στην οποία η εισηγμένη συμμετέχει με ποσοστό 47,5%.

Σημειώνεται, ότι κατά την έναρξη του πρώτου τριμήνου του 2002 η συνδεδεμένη επιχείρηση Shortech ανέστειλε την δραστηριότητα της λόγω της αιφνιδίας και άνευ λόγου διακοπής της συμβάσεως αποκλειστικής διανομής των προϊόντων της από τον προμηθευτή της και ήδη έχει ασκηθεί αγωγή. Η αναστολή της δραστηριότητας της συνδεδεμένης εταιρίας δεν αποτελεί ουσιώδες γεγονός ούτε και επέρχονται σοβαρές επιπτώσεις επί των αποτελεσμάτων της Βογιατζόγλου Systems.

Τέλος, κατά την παρούσα εξεταζόμενη περίοδο, η νέα θυγατρική εταιρία Voyatzoglou Systems Romania εμφανίζεται κερδοφόρα κατά 3.490 ευρώ έναντι ζημιών 18.184 ευρώ το 2001 με αύξηση πωλήσεων κατά 65% (304.300 ευρώ έναντι 184.217 ευρώ το 2001).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v